توسعه مسولانه‌ی فناوری‌نانو در قرن ۲۱

بر اساس یک پایان‌نامه مقطع دکترای فلسفه که در دانشگاه Radboud کشور هلند انجام شده است، توسعه مسوولانه فناوری‌نانو در سطح جهانی بررسی شده است.

بر اساس یک پایان‌نامه مقطع دکترای فلسفه که در دانشگاه Radboud کشور هلند انجام
شده است، توسعه مسوولانه فناوری‌نانو در سطح جهانی بررسی شده است.

این پایان‌نامه با عنوان «اخلاق و فناوری‌نانو؛ توسعه مسوولانه فناوری‌نانو در سطح
جهانی در قرن ۲۱»، مدیریت صحیح و مبتنی بر اصول اخلاقی فناوری‌نانو در نظم کنونی
جهانی را بررسی کرده است. این سوال، دغدغه اصلی برنامه‌های کاری سیاست‌مداران ملی و
بین‌المللی در دهه گذشته بوده است. در این تحقیق تلاش شده است به سوالاتی مانند؛
چگونه از اشتباهاتی نظیر آنچه که در مورد مواد غذایی اصلاح شده ژنتیکی در اروپا رخ
داد؟ در حوزه فناوری‌نانو از آنها جلوگیری کنیم، پاسخ داده شود.

در حالی که بخش خصوصی و دولتی سرمایه‌گذاری‌های کلانی در حوزه فناوری‌نانو انجام
می‌دهند، اما معرفی محصولات مبتنی بر این فناوری‌ به بازار، ممکن است با مقاومت غیر
قابل پیش‌بینی عامه مردم مواجه گردد. در پایان‌نامه جدید تلاش شده است تا مباحث
مربوط به جنبه‌های مختلف فناوری‌نانو در اقصی نقاط دنیا پوشش داده شود. همچنین در
این تحقیق تفاوت‌ها و نقاط مشترک بین کشورها در سطح بین‌المللی نیز بررسی شده است.
نویسنده پایان‌نامه، جنبه‌های مدیریتی و پیشنهادهای مربوط به مباحث اخیر را نیز
تجزیه و تحلیل کرده است.

در ابتدای تحقیق، وضعیت کنونی فناوری‌نانو ارائه و دیدگاه‌های دانشمندان برتر،
تحلیل‌گران سیاست‌گذاری فناوری، متخصصان ارزیابی فناوری، سیاست‌مداران و … مقایسه
و تحلیل شده است.

در ادامه، بحث‌های مختلف مربوط به ذینفعان و دانشمندان علم اخلاق در خصوص جنبه‌های
اخلاقی علم و فناوری‌نانو تحلیل شده است. بر این اساس، سه دیدگاه مختلف مطرح است:
۱) مدیریت محتاطانه‌ی ریسک‌های ناشناخته نانومواد مهندسی شده؛ ۲) مسائل مربوط به
کاربردهای فناوری‌نانو در محصولات و سیستم‌ها که ممکن است توسعه فناوری‌نانو را تحت
تاثیر قرار دهد؛ و ۳) نوع بحث‌های مربوط به مدیریت فناوری‌ های نوظهور در مراحل
اولیه توسعه آنها.