دستاورد جدید هلند در زمینه مدیریت فناوری‌نانو

در روز ۲۹ سپتامبر سال ۲۰۱۱ میلادی، در چارچوب کارگاهی در کمیته اقتصادی اجتماعی دن‌هاگ هلند، یافته‌های اولیه‌ی یک مطالعه امکان‌سنجی در خصوص ارزش‌های مرجع نانو ((NRV)Nano Reference Values)، بحث و بررسی شد.

در روز ۲۹ سپتامبر سال ۲۰۱۱ میلادی، در چارچوب کارگاهی در کمیته اقتصادی اجتماعی دن‌هاگ
هلند، یافته‌های اولیه‌ی یک مطالعه امکان‌سنجی در خصوص ارزش‌های مرجع نانو (Nano
Reference Values (NRV))
، به عنوان ابزاری برای ایمنی حرفه‌ای این حوزه، بحث و بررسی شد.

در این کارگاه دکتر پیتر وان به عنوان مدیر پروژه، تشریح نمود که NRVs ارزش‌های
مشخص مبتنی بر اقدامات احتیاطی هستند که به دنبال حداقل کردن انتشار نانومواد
مهندسی شده می‌باشند.

در سال ۲۰۰۹ میلادی، کمیته اقتصادی اجتماعی (SER) کشور هلند استفاده از NRVs را
پیشنهاد نموده و موسسه ملی سلامت عمومی (RIVM) این ایده را توسعه داد. RIVM ارزش‌های
راهنمای پیشنهادی موسسه BSI انگلیس در سال ۲۰۰۷ را ارزیابی کرده و ارزش‌های راهنمای
پیشنهادی موسسه IFA آلمان در سال ۲۰۱۰ را پذیرفت.

کشور هلند اولین کشوری است که این ایده را به طور واقعی در عمل در این کشور استفاده
کرده است. این ابزار علاوه بر بررسی انتشار انواع مختف نانومواد مهندسی شده، سطوح
انتشار نانومواد را نیز در شرکت‌های مختلفی که با نانومواد سروکار دارند، اندازه‌گیری
می‌کند. NRVs پیشنهادی، ابزار مفیدی برای مدیریت ریسک احتیاطی محسوب می‌شوند.

در قالب پروژه مذکور، یک تیم متمرکز مدیریتی وجود دارد تا اثربخشی بالقوه آن را
برای استفاده در زمینه سیاست‌گذری ایمنی و حرفه‌ای در حوزه نانومواد و محک‌زنی‌های
داوطلبانه‌ (voluntary benchmarks) بررسی کند.

دکتر باربل دوربک از دانشگاه Twente پیشنهاد کرده است که از تجارب و دستاوردهای
پروژه کنونی در زمینه قانون‌گذاری نانومواد در اروپا و سایر کشورها استفاده شود.