همکاری آمریکا و هند در حوزه فناوری‌نانو و نانوپزشکی

دانشگاه میسوری (MU) ایالات متحده آمریکا به تازگی توافق‌نامه همکاری ۵ ساله با موسسات آموزشی K.S.R. هند به امضا رساندند.

دانشگاه میسوری (MU) ایالات متحده آمریکا به تازگی توافق‌نامه همکاری ۵ ساله با
موسسات آموزشی K.S.R. هند به امضا رساندند. بر اساس توافق‌نامه‌ی جدید، همکاری
آموزشی و تحقیقاتی پیشرفته در حوزه فناوری‌نانو و نانوپزشکی بین دو کشور ارتقا
خواهد یافت.

به گفته راب دون‌کان، معاون تحقیقات MU، «توافق‌نامه جدید فرصت‌های همکاری بسیار
زیادی با K.S.R فراهم خواهد کرد. ۱۶ موسسه آموزش عالی عضوK.S.R است. با توسعه
همکاری‌های متقابل در حوزه نانوپزشکی، فناوری‌نانو و سایر رشته‌ها، همکاری‌های بین
دو کشور مطرح جهان تقویت خواهد شد».

بر اساس توافق‌نامه همکاری بین K.S.R و MU، تسهیلات مشترک در کشور هند توسعه خواهد
یافت و دو طرف با تبادل دانشمندان و محققان، دوره‌های آموزشی، پژوهش و برنامه‌های
تحقیقاتی مشترکی را اجرا خواهند کرد. این دو موسسه، در زمینه تامین مالی تحقیقات
نیز همکاری کرده و به طور مشترک میزبان همایش‌های ملی و بین‌المللی مربوط به حوزه
فناوری‌نانو و نانوپزشکی خواهند بود.

به گفته دکتر راگورامان کانان (“Raghuraman Kannan”)، استادیار رادیولوژی موسسه K.S.R.،
در حالی که دانشگاه میسوری توانمندی‌های بسیار مناسبی در اختیار دارد، K.S.R.
تسهیلات خوبی برای توسعه تحقیقات جدید در زمینه فناوری‌نانو و نانوپزشکی در اختیار
دارد.

K.S.R. در برگیرنده مجموعه‌ای از موسسات آموزشی است که در تامیل نادوی هند قرار
دارد. این موسسه برای تمامی گروه‌های سنی از کودکستان گرفته تا مقطع دکتری در رشته‌های
هنر، علوم، مدیریت کسب و کار، آموزش فنی، مهندسی، فناوری و دندان پزشکی آموزش ارائه
داده و در حال حاضر بالغ بر ۲۳ هزار دانش‌آموز و دانشجو در آن مشغول به تحصیل هستند.