نخستین تاییدیه‌های وزارت بهداشت برای محصولات نانویی

هفت محصول مبتنی بر فناوری نانو از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز عرضه دریافت نمودند. این نخستین تاییدیه‌ صادر شده از ســـوی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی برای محصولات نانویی محسوب می‌شود.


هفت محصول مبتنی بر فناوری نانو از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز عرضه دریافت نمودند. این محصولات که متعلق به ۲ شرکت کیتوتک و نانونصب پارس هستند، تاییدیه‌های لازم را از کمیته فنــــاوری نانو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت نموده‌اند.

 

این مجوزها که بر اساس مدارک ارائه‌شده توسط شرکت‌های تولید‌کننده و در پی بررسی‌های کمیته فناوری نانو این وزارتخانه صادر شده است؛ موقت و دارای اعتبار محدود ۳ ماهه هستند.

 

محصولات تایید شده از سوی وزارت بهداشت عبارتند از:

• ویال دوکسوروبیسین هیدروکلراید لیپوزومی با نام تجاری سینادوکسوزوم؛ شرکت اکسیر نانوسینا

• محلول ضدعفونی کننده سطوح بیمارستانی؛ شرکت نانونصب پارس

• محلول ضدعفونی کننده موضعی سیلوسپت؛ شرکت کیتوتک

• فوم ضدعفونی کننده موضعی سیلوسپت؛ شرکت کیتوتک

• اسپری شستشو دهنده ضدمیکروبی زخم سیلوسپت؛ شرکت کیتوتک

• اسپری شستشو دهنده ضد میکروبی مناسب سوختگی سلوسپت؛ شرکت کیتوتک

• محلول شستشو دهنده ضدمیکروبی سطوح و زمین بیمارستانی سیلوسپت؛ شرکت کیتوتک

• محلول شستشو دهنده ضدمیکروبی وسایل و تجهیزات بیمارستانی سیلوسپت؛ شرکت کیتوتک

 

گفتنی است مجوزهای بهداشتی این ۷ محصول نخستین تاییدیه‌های صادر شده از ســـوی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی برای محصولات نانویی محسوب می‌شوند که به دنبال تشکیل و ایجاد سازوکارهای جدید کمیته فناوری نانو این وزارتخانه صادر شده‌اند.

 

شایان ذکر است محصولات نانویی بــرای دریافت این مجوزها ملزم به دریافت تاییدیه نانو مقیاس از موسسه خدمات فناوری تا بازار هستند.