پذیرش تعریف جدید نانومواد توسط کمیسیون اروپا

اعضای کمیسیون اروپا بعد از یک سال مذاکرات فشرده، تعریف جدید نانومواد را پذیرفتند.


اعضای کمیسیون اروپا بعد از یک سال مذاکرات فشرده، تعریف جدید نانومواد را پذیرفتند. بر این اساس، نانو مواد به موادی گفته می شود که سه شرط زیر را داشته باشد:

• یک ماده طبیعی، تصادفی یا تولیدی باشد؛

• شامل ذراتی در یکی از سه حالت منفرد (“unbound state”)، توده (aggregate) یا کلوخه (agglomerate) باشد؛

• حداقل ۵۰ درصد ذرات دارای یک یا چند بعد خارجی، بین یک یا ۱۰۰ نانومتر باشند.

طبق برنامه‌ریزی انجام شده، این تعریف در فرایند پیشرفت‌های علمی، فنی و تجارب مختلف استفاده شده و تا دسامبر ۲۰۱۴ بررسی و آزمایش خواهد شد.

با دریافت نظرات صنعت‌گران و دولت‌های اروپایی، تعریف جدید به عنوان منبعی جهت استفاده در روش‌های اندازه‌گیری و آزمایش میزان سمیت نانومواد، استفاده خواهد شد. همچنین اتحادیه اروپا از تعریف جدید در زمینه تدوین مقررات ویژه فناوری‌نانو، استفاده خواهد کرد.

حدود یک سال قبل کمیسیون اروپا، طرح تبادل نظر عمومی در مورد «پیشنهادات این کمیسیون در زمینه تعریف اصطلاح نانومواد» را آغاز کرد. در این طرح، ۲۰۰ پاسخ توسط صنعت‌گران، دانشگاهیان، سازمان‌های جامعه مدنی (CSO)، شهروندان و … ارائه شد. در پایان ماه مارس ۲۰۱۱، گروه محیط زیست کمیسیون اروپا، اعلام کرد که به دلیل نارضایتی‌های عمومی، این کمیسیون تا چند ماه آینده تعریف قطعی‌ای از نانومواد ارائه نخواهد کرد.

وجود دیدگاه‌های متضاد بین ذینفعان مختلف باعث تاخیر در پذیرش این پیش‌نویس پیشنهادی شد. در این راستا، بخش‌های مختلف کمیسیون اروپا در این فرایند درگیر شده و هر بخش مسوول مذاکره با نقش‌آفرینانی شدند که مخالف پیش‌نویس پیشنهادی بودند. در نهایت با ایجاد تعادل بین انتظارات ذینفعان مختلف، تعریف جدید توسط کمیسیون اروپا پذیرفته شد.