برنامه ویژه آمریکا برای توسعه فناوری‌نانو در درمان سرطان

اتحادیه فناوری‌نانو در سرطان با مشارکت بخش عمومی، صنعتی و خصوصی، برنامه‌ای با عنوان توسعه فناوری‌نانو در حوزه سرطان (TONIC) را آغاز کرده است.

اتحادیه فناوری‌نانو در سرطان، وابسته به موسسه ملی سرطان (NCI) آمریکا، با مشارکت
بخش عمومی، صنعتی و خصوصی، برنامه‌ای با عنوان توسعه فناوری‌نانو در حوزه سرطان
(TONIC) را آغاز کرده است. هدف از اجرای این برنامه، ارتقای توسعه راهکارهای
فناوری‌نانو در زمینه تشخیص و درمان سرطان است.

یکی از دستاوردهای این برنامه، تشکیل کنسرسیومی با مشارکت شرکت‌های زیست‌فناوری،
داروسازی و دولتی است. این کنسرسیوم، پلت‌فورم‌های خوش‌آتیه فناوری‌نانو را ارزیابی
کرده و انتقال موفقیت‌آمیز آنها از تحقیقات دانشگاهی به محیط آزمایشگاهی و در نهایت
توسعه راهکارهای تشخیص و درمان به موقع، اثربخش و ایمن سرطان را برای بیماران
مبتلا، تسهیل می‌کند.

موسسه ملی سرطان، برنامه اتحادیه فناوری‌نانو در سرطان (ANC) را در ماه سپتامبر سال
۲۰۰۴ میلادی و با هدف تسهیل کشف و توسعه کاربردهای ابداعی فناوری‌نانو، جهت استفاده
از آنها در زمینه جلوگیری، تشخیص و درمان سرطان و بررسی مراحل مختلف توسعه آنها از
کشف گرفته تا کاربرد، ایجاد کرده است.

TONIC با حمایت مالی از گروه‌های دانشگاهی، از پروژه‌های بزرگ چند رشته‌ای در قالب
مراکز تعالی فناوری‌نانو در سرطان (CCNEs)، همکاری‌های پلت‌فورم فناوری‌نانو در
سرطان (CNPPs) و برنامه‌های آموزشی حمایت می‌کند.

کنسرسیوم پیشنهادی TONIC موازی با برنامه این اتحادیه عمل کرده و متخصصان مربوطه از
شرکت‌های داروسازی، زیست‌فناوری و شرکت‌های فعال در بخش سلامت را گرد هم خواهد آورد
تا با ارزیابی راهکارهای فناوری‌نانو از آنها در زمینه سرطان استفاده نماید.

اهداف کنسرسیوم TONIC عبارتند از:

• ایجاد مجمع تبادل نظر در زمینه فرصت‌های فناوری‌نانو در حوزه‌های دارورسانی، پایش
و تصویربرداری سرطان؛

• طراحی و توسعه نقشه راه توسعه محصولات سرطان مبتنی بر فناوری‌نانو؛

• طراحی و توسعه یک مدل انتقال دقیق برای تبدیل فرصت‌های مبتنی بر فناوری‌نانو از
تحقیقات دانشگاهی به محیط آزمایشگاهی؛

• ارزیابی گزینه‌های فناوری خوش‌آتیه به همراه پیشرفت‌های تحقیق و توسعه کنونی و
انجام مطالعات موردی مبتنی بر آنها؛

• شناسایی و ارتقای تلاش‌های انتقال در مراحل مختلف توسعه از طریق همکاری‌های مناسب
بین صنعت، دانشگاه و دولت.