تلاش ایالت باسک اسپانیا برای توسعه فناوری‌نانو

وزارت صنعت، نوآوری، تجارت و توریسم ایالت باسک اسپانیا، سایت جدید خود را در زمینه فناوری‌نانو به نشانی http://www.nanobasque.eu راه‌اندازی کرده‌است.

وزارت صنعت، نوآوری، تجارت و توریسم ایالت باسک اسپانیا، سایت جدید خود را در زمینه
فناوری‌نانو به نشانی http://www.nanobasque.eu راه‌اندازی کرده‌است.

این وزارتخانه به طور کامل از پتانسیل علم و فناوری‌نانو به عنوان کاتالیزوری برای
ایجاد تغییرات کمی و کیفی اساسی در صنعت آگاهی داشته و به این نکته پی‌برده‌ است که
در حال حاضر زمان مناسب جهت سرمایه‌گذاری برای آینده است. در این رستا، وزارتخانه‌ی
مذکور، از طریق راهبرد نانو باسک (“nanoBasque Strategy”)، به دنبال تسریع پذیرش
میکرو و فناوری‌نانو در شرکت‌های باسک بوده تا با اتکا بر این فناوری نوظهور، رقابت‌پذیری
آنها را در زمینه‌های راهبردی فعالیت‌های اقتصادی افزایش داده و بستر مناسب برای
ارتقای تنوع صنعتی در این ایالت را فراهم کند.

راهبرد نانو باسک یک طرح تعاملی و باز بوده که سه حوزه عملیاتی محوری زیر را پوشش
می‌دهد:

• توسعه کسب و کار؛

• خلق دانش؛ و

• پویایی بخشی.

این فعالیت‌ها در چهار حوزه راهبردی زیر که به عنوان مفاهیم کلیدی اجرای این راهبرد
مدنظر قرار گرفته‌اند، انجام می‌شوند:

• مواد؛

• همگرایی میکرو، نانو و زیست‌فناوری؛

• تکنیک‌ها و ابزارهای توسعه تسهیلات؛ و

• محیط زیست، ایمنی و سلامت.

در چشم‌انداز آینده ایالت باسک، میکرو و فناوری‌نانو، با اتکا بر موارد ذیل پیش‌ران
ایجاد تحول در ساختار تولیدی این ایالت هستند:

• پتانسیل کاربرد این فناوری‌ها در تمام بخش‌های صنعتی باسک؛ و

• ایجاد شرکت‌های فناوری‌محور جدید با محصولات و خدمات مبتنی بر این فناوری‌ها.

در حال حاضر ۶۷ شرکت باسک در حوزه میکرو و فناوری‌نانو فعال بوده که از این تعداد،
۱۷ شرکت محصولات و فرایندهای مبتنی بر فناوری‌نانوی خود را به بازار عرضه کرده‌اند.
همچنین ۱۹ شرکت فناوری‌محور جدید (NTBCs) نیز در ۱۵ بخش اقتصادی مختلف ایجاد شده‌
است.