پروژه جدید اتریش در حوزه فناوری‌نانو

گروه PROFACTOR، از سازمان‌‌های تحقیقاتی برتر کشور اتریش در حوزه تحقیقات کاربردی، به عنوان هماهنگ کننده مجموعه پروژه NILaustria در حوزه فناوری‌نانو تایید و انتخاب شده است.

گروه PROFACTOR، از سازمان‌‌های تحقیقاتی برتر کشور اتریش در حوزه تحقیقات کاربردی،
به عنوان هماهنگ کننده مجموعه پروژه NILaustria در حوزه فناوری‌نانو تایید و انتخاب
شده است. این پروژه سه ساله توسط آژانس ارتقای تحقیقات اتریش (FFG) تایید و تصویب
شده است. هدف از انجام این مجموعه پروژه، تداوم توسعه لیتوگرافی (NIL) Nanoimprint
در قالب ۸ پروژه تحقیقاتی است.

گروه PROFACTOR، به عنوان هماهنگ کننده پروژه فوق، تمامی موسسات تحقیقاتی این کشور،
که با تحقیقات NIL همکاری می‌کنند و کلیه ذینفعان کاربردهای لیتوگرافی Nanoimprint
را راهبری خواهد کرد.

ارزش پروژه مذکور، بالغ بر ۴ میلیون یورو است که اعتبار آن در چارچوب پیشگامی
فناوری‌نانوی اتریش تامین می شود. پیشگامی فناوری‌نانوی اتریش توسط آژانس ارتقای
تحقیقات این کشور و با نظارت وزارت تجارت، نوآوری و فناوری (BMVIT) اداره می‌شود.

به گفته مایکل مول‌ برگر، مدیر شرکت هماهنگ کننده، «۸ پروژه تایید شده، مبتنی بر
نیازهای مصرف‌کنندگان هستند». NILaustria در قالب گروه ذینفعان کسب و کار، با جذب
شرکت‌های علاقمند مختلف در این موضوع، باعت توسعه هرچه بیشتر پروژه شده و نتایج
حاصله را به کنسرسیوم مربوطه ارائه خواهد کرد.

همکاران بخش تحقیقات این پروژه عبارتند از: موسسه فناوری اتریش (AIT)، دانشگاه علوم
کاربردی اتریش، موسسه نیمه‌هادی‌ها و فیزیک حالت جامد دانشگاه Johannes Kepler،
موسسه فیزیک کاربردی دانشگاه فناوری وین، موسسه فتونیک دانشگاه فناوری وین و مرکز
Electron Microscopy and Nanoanalysis.