برنامه‌های ویژه اروپا برای تجاری‌سازی فناوری‌نانو

کسب و کارهای فناوری‌نانو برای اینکه بتوانند موفقیت خود را تضمین نمایند، باید بر حل مسائل و مشکلات مشتریان و فرصت‌های کسب و کاری مبتنی بر این حوزه تمرکز کنند.

کسب و کارهای فعال در حوزه فناوری‌نانو ممکن حتی واژه نانو را فراموش کنند. این کسب
و کارها برای اینکه بتوانند موفقیت خود را تضمین نمایند، باید بر حل مسائل و مشکلات
مشتریان و فرصت‌های کسب و کاری مبتنی بر فناوری‌نانو تمرکز کنند.

موارد فوق، از محورهای اصلی دو برنامه‌ی ProNano و Nanocom است که توسط کمیسیون
اروپا تامین مالی می‌شوند. تمرکز اصلی این دو برنامه، رفع موانع مربوط به تجاری‌سازی
فناوری‌نانو در اروپا است. دو پروژه فوق، از نظر دامنه عمل، روش‌ها و رویکرد متفاوت
هستند. ProNano به دنبال ارائه مشاوره و راهنمایی برای تیم‌های تحقیقاتی جهت تجاری‌سازی
نتایج تحقیقات خود است. پروژه Nanocom نیز درنهایت نقشه راه و رهنمودهای سیاست‌گذاری
برای حمایت از تجاری‌سازی تحقیقات فناوری‌نانو ارائه می‌کند.

هر دو پروژه، فعالیت‌های خود را با تجزیه و تحلیل کامل موانع تجاری‌سازی موفقیت‌آمیز
نتایج تحقیقات حوزه فناوری‌نانو آغاز کرده‌اند. نتایج حاصل از این دو پروژه، به
تازگی در یک کارگاه منتشر و بحث و بررسی شده و یافته‌های اصلی آن در قالب یک سند
ارائه شده است.

به گفته سیستی (Sisti)، مدیر بازاریابی و سرمایه‌گذاری موسسه Veneto Nanotech، از
آنجایی که نتایج تحقیقات فناوری‌نانو به جای خلق محصولات جدید، منجر به ایجاد
بهبودهای چشمگیر در محصولات فعلی می‌شوند، لذا طراحی یک مدل کسب و کاری مناسب ضروری
است. به اعتقاد وی، در صورتی مشتریان بالقوه به یک محصول یا خدمت گرایش پیدا
می‌کنند که مزایا و ارزش محصولات برای آنها مشخص شود. در چنین شرایطی، کسب و کارهای
فناوری‌نانو باید یک الگوی مقبولیت (window of acceptability)، که با اتکا بر
شاخص‌های فنی و رقابت‌پذیری قیمت ایجاد شده است، طراحی و پیشنهاد نمایند.

به اعتقاد سیستی، محققان در حوزه فناوری‌نانو باید با انجام محک‌زنی‌ها
(benchmarks) در مورد مزایا و منافع فناوری‌نانو، چارچوبی برای پذیرش نوآوری‌های
این حوزه ارائه کنند.