تلاش هند برای توسعه فناوری‌نانو در بخش دفاعی

کارگاه ملی دو روزه کشور هند در زمینه کاربردهای دفاعی علم و فناوری‌نانو (NWNDA-2011) برگزار گردید.

کارگاه ملی دو روزه کشور هند در زمینه کاربردهای دفاعی علم و فناوری‌نانو
(NWNDA-2011) برگزار گردید. این رویداد، توسط آزمایشگاه فیزیک حالت جامد گولدن
جوبیلی (SSPL) که یکی از موسسات وابسته به کمیته تحقیق و توسعه دفاعی (DRDO) است،
سازماندهی گردید.

DRDO طی سالیان گذشته با انجام تحقیقات گسترده، به‌دنبال توسعه محصولات مختلفی است
که در حال حاضر در مراحل مختلف چرخه حیات خود هستند. توسعه محصولات مختلف، نیازمند
مهندسی محصول و فناوری‌های گوناگون برای تولید انبوه آنها است که این موارد از
عناصر اصلی در فرایند توسعه محصولات محسوب می‌شوند. تحقق این امور نیازمند اتخاذ
رویکرد مشارکتی و منسجم است. کارگاه مذکور به‌دنبال تحقق این هدف بود.

به گفته دکتر نایاک، رییس تحقیق و توسعه DRDO، این موسسه به‌طور گسترده در حوزه
فناوری‌نانو فعال بوده و بر توسعه فناوری‌های توانمندسازی نظیر فناوری‌نانو، جهت
تولید محصولات بهتر برای نیرو‌های نظامی و شهروندان تاکید دارد.

کارگاه جدید، توسط دکتر راما سامی، دبیر وزارت علوم و فناوری، از فعالیت‌های DRDO
در حوزه فناوری‌نانو، به‌ویژه در زمینه حسگرها و کامپوزیت‌ها تجلیل نموده و از
توسعه تحقیقات منتخب و فعالیت‌های تحقیقاتی متمرکز برای رفع نیازهای نیروهای نظامی
حمایت کرد.