استانداردهای جدید ISO در حوزه نانومواد و نانو زیست ‌فناوری

سازمان استاندارد جهانی (ISO)، استانداردهای جدیدی در زمینه علم و فناوری‌نانو منتشر کرده است.

با توجه به اهمیت موضوع استانداردسازی فناوری نانو برای توسعه و تجاری‌سازی این
فناوری، سازمان استاندارد جهانی (ISO) استانداردهای مختلفی در این حوزه منتشر
می‌کند. در این راستا، این سازمان، استانداردهای جدیدی در زمینه علم و فناوری‌نانو
منتشر کرده است.

سند ISO/TS 80004-4:2011، اصطلاحات و تعاریف مواد حوزه فناوری‌نانو، که یک یا چند
عنصر آنها در مقیاس نانو هستند را پوشش داده است. همچنین موادی که دارای ویژگی‌هایی
هستند که به حوزه فناوری‌نانو مربوط می‌شوند نیز در این سند ارائه شده است. سازمان
استاندارد جهانی با انتشار این سند به دنبال تسهیل ارتباط بین سازمان‌ها و افراد
فعال در صنعت و کسانی که با آنها تعامل دارند، است.

موادی که به عنوان مواد نانوساختار طبقه‌بندی می‌شوند، دارای یک ساختار ظاهری و یک
ساختار درونی با خواص نانو می‌باشند. طبق این سند، مقالاتی که دربرگیرنده مواد
نانوساختار یا عناصر نانو هستند، لزوما مواد نانوساختار نیستند. ISO/TS
۸۰۰۰۴-۴:۲۰۱۱ در برگیرنده nanodispersion است.

ISO/TS 80004-5:2011 نیز اصطلاحات و تعاریف مربوط به فصل مشترک بین نانومواد و
زیست‌شناسی را ارائه کرده است. این سند، به دنبال تسهیل ارتباط بین دانشمندان،
مهندسان، تکنولوژیست‌ها، طراحان، تولیدکنندگان، قانون‌گذاران، سازمان‌های مردم نهاد
(NGOs)، سازمان‌های مصرف کننده، عامه مردم و سایر ذینفعان حوزه‌های ذیل است:

• کاربردها یا استفاده از فناوری‌نانو در زیست‌شناسی یا زیست‌فناوری؛ و

• استفاده از مواد یا اصول زیستی در فناوری‌نانو.

متن کامل این اسناد از طریق
نشانی
قابل خریداری است.