تاییدیه نانومقیاس برای ۱۰ محصول جدید مبتنی بر فناوری نانو

۱۰ محصول مبتنی بر فناوری نانو از موسسه خدمات فناوری تا بازار تاییدیه نانومقیاس دریافت نمودند. همچنین تاییدیه نانومقیاس دو محصول دیگر که پیش از این تاییدیه دریافت کرده بودند تمدید شد.


۱۰ محصول مبتنی بر فناوری نانو از موسسه خدمات فناوری تا بازار، تاییدیه نانومقیاس دریافت نمودند. همچنین تاییدیه دو محصول دیگر که پیش از این تاییدیه نانومقیاس دریافت کرده بودند  تمدید شد.

 

از ۱۰ محصول تایید شده؛ ۳ محصول به نانوکلوییدها، ۳ محصول به نانوپوشش‌ها، ۳محصول به نانوساختارها و ۱ محصول به نانوذرات تعلق دارند که ۹ مورد آن در مقیاس آزمایشگاهی و یک محصول با عنوان نانواکسید منیزیم تولیدی پژوهشگاه صنعت نفت، نیز در مقیاس صنعتی تولید می‌شود. همچنین با توجه به ارزیابی‌های فنی صورت گرفته، با تمدید تاییدیه نانومقیاس محصول نانوجاذب زئولیتی شرکت زیست‌پژوهان خاورمیانه و نانوسیال شرکت نانوپوشش فلز موافقت شد.

 

دریافت تائیدیه نانومقیاس، اولین مرحله ورود یک محصول به موسسه خدمات فناوری تا بازار به منظور اخذ حمایت‌های در نظر گرفته شده برای فناوران است. محصولات شرکت‌ها بعد از اخذ این تاییدیه، وارد مراحل بعدی مسیر موسسه خدمات فناوری تا بازار می‌‌شوند که طی آن نسبت به ارائه خدمات مختلف توسعه فناوری به آنها و حرکت به سمت تجاری‌سازی محصولات اقدام می‌‌گردد.

 

گفتنی است صدور تاییدیه نانو مقیاس به طی مراحل بررسی فنی محصولات در «ایستگاه بررسی فناوری/محصول» موسسه خدمات فناوری تا بازار منوط است.