پذیرش ۱۹ شرکت دانش‌بنیان جدید در موسسه‌خدمات‌فناوری‌تابازار

طی ماه‌های آبان و آذر، ۱۹ شرکت دانش‌بنیان در موسسه خدمات فناوری تا بازار مورد پذیرش قرار گرفتند. با افزوده شدن این شرکت‌ها، تعداد شرکت‌های پذیرش شده در موسسه خدمات فناوری تا بازار از ابتدای تاسیس تا کنون به رقم ۱۰۸ شرکت با ۱۶۸ محصول می‌رسد.


طی ماه‌های آبان و آذر، ۱۹ شرکت دانش‌بنیان در موسسه خدمات فناوری تا بازار مورد پذیرش قرار گرفتند.

 

به‌دنبال حضور موسسه خدمات فناوری تا بازار در چهارمین جشنواره فناوری نانو در مهرماه سال جاری، نعداد شرکت‌های دانش‌بنیان پذیرش‌شده با ۳۰ درصد افزایش نسبت به زمان مشابه در ماه‌های ابتدایی امسال، ۱۹ شرکت بوده است.

 

در میان این شرکت‌ها که در حوزه فناوری نانو فعال هستند، ۸ شرکت صنعتی، ۶ شرکت مستقر در مراکز رشد، ۳ شرکت فعال در زمینه تجهیزات و ۲ فناور حقیقی حضور دارند. با افزوده شدن این شرکت‌ها، تعداد شرکت‌های پذیرش شده در موسسه خدمات فناوری تا بازار از ابتدای تاسیس تا کنون به رقم ۱۰۸ شرکت با ۱۶۸ محصول می‌رسد.

 

گفتنی است این ۱۹ شرکت به‌منظور ورود به فرآیند دریافت خدمات توسعه فناوری به ایستگاه «بررسی فناوری/ محصول» ارجاع شده‌اند. این ایستگاه به بررسی ارتباط محصولات شرکت‌ها با فناوری نانو می‌پردازد.