احتمال تاثیر کاهش بودجه مکزیک بر توسعه فناوری‌نانو در این کشور

براساس مقاله‌ای که در روز چهاردهم اکتبر سال ۲۰۱۱ میلادی در روزنامه ونگوردیا (Vanguardia) منتشر شده است، برنامه‌ی مکزیک برای کاهش بودجه در چهار بخش، ممکن است توسعه‌ی فناوری‌نانو در سایر بخش‌های علم و فناوری این کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد.

براساس مقاله‌ای که در روز چهاردهم اکتبر سال ۲۰۱۱ میلادی در روزنامه ونگوردیا
(“Vanguardia”) منتشر شده است، برنامه‌ی مکزیک برای کاهش بودجه در چهار بخش، ممکن است
توسعه‌ی فناوری‌نانو در سایر بخش‌های علم و فناوری این کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد.

در این راستا، متخصصان علم و فناوری کشور مکزیک در نشستی مشترک، از کمیسیون علم و
فناوری مجلس نمایندگان این کشور درخواست کرده‌اند تا برای جلوگیری از پیامدهای منفی
ناشی از کاهش بودجه بخش‌های تحقیقات سلامت، زیست فناوری، انرژی، فناوری اطلاعات و
ارتباطات (ICT) و نیز فناوری‌نانو، منابع مالی بیشتری برای توسعه علم و فناوری (S &
T) ملی اختصاص دهند.

به گفته اعضای گروه لینکس (Links Group)، حداقل چهار برنامه‌ی اصلی کمیته ملی علم و
فناوری (CONACYT)، تحت تاثیر کسری شدید بودجه که به ۱۴۰۰ میلیون پزو (۷۶میلیون
یورو) می‌رسد، قرار خواهند گرفت. حداقل بودجه درخواستی برای اجرای برنامه‌های علم و
فناوری، حدود ۱۴۹۱۵ میلیون پزو (۸۰۷ میلیون یورو) بوده است.

گروه لینکس از نمایندگان مجمع مشاوره علمی و فناوری (Forocyt)، کمیته علم و فناوری
سازمان‌های دولتی و ملی (Rednacecyt)، انجمن مدیران توسعه اقتصادی مکزیک (AMSDE)،
کمیته مشورتی ریاست جمهوری (CCC)، آکادمی ملی علوم پزشکی مکزیک (AMC) و سازمان‌های
کارفرمایی تشکیل شده است.

نمایندگان گروه لینکس از دولت درخواست کرده‌اند تا سیاست‌های برنامه توسعه ملی
۲۰۰۷-۲۰۱۲ (NDP) را اجرا کنند. در قالب این برنامه، اهمیت دانش علمی و اثرات
اقتصادی و اجتماعی آن که منجر به افزایش بهره‌وری ملی و رقابت‌پذیری خارجی می‌گردد،
تشریح شده است.