NanoRiskCat؛ ابزار مفهومی حمایت از تصمیم‌گیری برای نانومواد

سازمان حفاظت از محیط زیست دانمارک (DEPA) با هدف حمایت از شرکت‌ها و قانون‌گذاران در زمینه ارزیابی، رتبه‌بندی و ارائه اطلاعات مربوط به ریسک‌های نانومواد در محصولات خاص، به دنبال توسعه و طراحی یک مدل مفهومی در این حوزه است.

سازمان حفاظت از محیط زیست دانمارک (DEPA) که در گذشته نیز پروژه‌هایی در حوزه
نانومواد انجام داده بود، با هدف حمایت از شرکت‌ها و قانون‌گذاران در زمینه ارزیابی،
رتبه‌بندی و ارائه اطلاعات مربوط به ریسک‌های نانومواد در محصولات خاص، به دنبال
توسعه و طراحی یک مدل مفهومی در این حوزه است. در این راستا این سازمان با همکاری
دانشگاه فنی دانمارک و مرکز ملی تحقیقات محیط زیست این کشور پروژه‌ای را آغاز کرده‌اند
که در چارچوب آن به دنبال توسعه‌ی یک ابزار بررسی (screening tool) که به اصطلاح (NRC) NanoRiskCat نام دارد، هستند. سازمان‌های حرفه‌ای و افراد می‌توانند از NRC
برای ارزیابی انتشار نانومواد و مخاطرات محصولات حاوی این مواد استفاده کنند. پروژه
کنونی یکی از برنامه‌هایی است که در چارچوب “برنامه عملیاتی ملی مواد شیمیایی”
انجام می‌شود.

هدف از طراحی این ابزار، شناسایی، طبقه‌بندی و رتبه‌بندی مخاطرات بالقوه مربوط به
محصولات حاوی نانومواد است.

NanoRiskCat از یک رویکرد مرحله‌ای منطقی مبتنی بر داده‌های موجود در قالب‌های رایج
مواد شیمیایی و نیز داده‌‌های احتمالی موجود در قالب نانو استفاده می‌کند.

برای اصلاح و بهینه‌سازی این مفهوم و دستیابی به ابزار یک کاوشی کاربردی و آموزنده،
باید ابزار فوق تایید شده و در محصولات مختلف نانو آزمایش شود. هدف کلی‌تر
NanoRiskCat ،کمک به تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان نهایی، قانون‌گذاران و سایر
ذینفعان است تا با اتکا بر آن، پتانسیل انتشار و اثرات کاربردهای ویژه نانومواد
مورد نظر ارزیابی شوند. این فرایند از طریق ارائه راهنمای مشروح در زمینه نگاشت و
گزارش‌دهی موارد ذیل امکان‌پذیر است:

• پتانسیل انتشار برای مصرف‌کنندگان نهایی حرفه‌ای؛

• پتانسیل انتشار برای مصرف‌کنندگان؛

• پتانسیل انتشار برای محیط زیست؛

• ارزیابی مخاطرات اولیه برای انسان؛

• ارزیابی مخاطرات اولیه برای محیط زیست.

متن کامل این گزارش به طور رایگان از طریق
نشانی
قابل دریافت است.