فناوری‌نانو و محیط زیست

شرکت Crystal Research Associates با همکاری شرکت Livingston Securities، اولین گزارش تحقیقاتی جامع خود را با عنوان «فناوری‌نانو و ساخت محیط زیست: حرکت به سمت زیرساخت سبز» منتشر کرده است.

شرکت Crystal Research Associates با همکاری شرکت Livingston Securities، اولین
گزارش تحقیقاتی جامع خود را با عنوان «فناوری‌نانو و ساخت محیط زیست: حرکت به سمت
زیرساخت سبز» منتشر کرده است.
قیمت‌های بی‌ثبات انرژی، مسائل مربوط به تغییرات جوی، منازعات ژئوپولیتیکی دائمی در
کشورهای تولید کننده نفت و افزایش دائمی جمعیت جهان از پیش‌ران‌های اصلی افزایش
تقاضا برای کارایی انرژی، به ویژه برای محصولاتی است که می‌توانند وابستگی خود به
نفت، هزینه‌های انرژی، مصرف و انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهند.
ساختمان‌های تجاری و مسکونی در ایالات متحده آمریکا، تقریبا۴۰ درصد مجموع مصرف
انرژی در این کشور را به خود اختصاص داده و حدود ۵۲ درصد انتشار گاز CO2 ، ناشی از
آنها است. با این وجود، زیست سازگارتر کردن جاده‌ها، ساختمان‌ها و سایر زیرساخت‌ها
در ایالات متحده آمریکا، یکی از چالش‌ها و در عین حال فرصت‌های بزرگ در این کشور
محسوب می‌شود.
گزارش جدید، نقش فناوری‌نانو در افزایش سازگاری زیست‌محیطی زیرساخت‌ها و بازسازی
مناسب محیط زیست فعلی در ایالات متحده آمریکا را بررسی می‌کند. بر اساس گزارش جدید،
این فناوری نوین، روش‌های جدیدی برای حل بسیاری از مسائل زیرساختی، اجتماعی،
اقتصادی و زیست‌محیطی ارائه کرده و تقریبا تمام سناریوی‌های ساخت محیط زیست را
تغییر می‌دهد.
نانومواد در حوزه مصرف انرژی و محیط زیست مزایای بسیار زیادی دارد. ارزش بازار
جهانی این حوزه نوظهور که با اتکا بر حمایت سرمایه‌گذاران خطرپذیر از شرکت‌های
نوپا، در حال رشد می‌باشد، در حوزه مواد ساخت و ساز سازگار با محیط زیست، سالیانه
حدود ۱۵۶ میلیارد دلار است.
در چارچوب این گزارش ۷۶ صفحه‌ای، پیشرفت‌های حوزه آب، حسگرها، فناوری‌های هوشمند
شبکه، فولاد و … بررسی شده است. همچنین این گزارش وضعیت بیش از ۱۰۰ سرمایه‌گذار
عمده، موسسات تحقیقاتی و شرکت‌ها را نیز ارائه کرده است.