تشکیل کمیته مدیریت ایمنی نانومواد در ژاپن

وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت (METI) ژاپن با اتکا بر نتایج حاصل از پروژه «تحقیق و توسعه‌ روش‌های تعیین مشخصات نانو ذرات»، «کمیته مدیریت ایمنی نانومواد» را تشکیل خواهد داد.


وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت (METI) ژاپن با اتکا بر نتایج حاصل از پروژه «تحقیق و توسعه‌ روش‌های تعیین مشخصات نانو ذرات» که توسط سازمان توسعه فناوری صنعتی و انرژی جدید (NEDO) سازماندهی شده بود، «کمیته مدیریت ایمنی نانومواد» را تشکیل خواهد داد. این کمیته به طور ویژه بر ریسک‌های ناشی از نانومواد تمرکز خواهد کرد و روش‌های مدیریت صحیح نانومواد را با توجه به استفاده واقعی از آنها و چرخه‌های حیات مطالعه می‌کند.

اگرچه ‌انتظار می‌رودکه نانومواد یکی از منابع نوآوری آتی باشد، اما ابهاماتی در زمینه ویژگی‌های مخاطره‌آمیز آنها وجود دارد. در این راستا، METI اولین نشست متخصصان در زمینه سنجش ایمنی تولیدکنندگان نانومواد را در سال ۲۰۰۹ میلادی برگزار کرده و با انتشار نتایج «برنامه ارتباطات و جمع‌آوری اطلاعات نانومواد»، صنایع را به اقدامات داوطلبانه تشویق نمود.

علاوه بر این و برای افزایش دانش علمی مربوط به ریسک‌های ناشی از نانومواد، موسسه ملی علوم و فناوری صنعتی پیشرفته (AIST) نیز پروژه تحقیق و توسعه‌ی روش‌های تعیین مشخصات نانوذرات را انجام داد.

همچنین METI در زمینه جمع‌آوری اطلاعات مربوط به مخاطرات ۱۳ نانوماده که در قالب یک برنامه مشترک بین‌المللی توسط سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) سازماندهی شده بود، مشارکت نموده است.

با تشکیل کمیته مدیریت ایمنی نانومواد، ریسک‌های مربوط به این حوزه بررسی خواهند شد.