تسریع در روند حمایت از پایان‌نامه‌های فناوری نانو

کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد فناوری نانو در راستای سرعت بخشیدن به روند داوری و حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی مرتبط با فناوری نانو، قالب جدیدی برای دریافت اطلاعات پروپوزال‌های دانشجویی ارائه کرده است. روند داوری پایان نامه‌هایی که با این قالب پیشنهادی به ستاد ارائه شوند، سریع‌تر از پایان نامه‌های عادی انجام می‌شود.

کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد فناوری نانو در راستای سرعت بخشیدن به روند داوری و حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی مرتبط با فناوری نانو، قالب جدیدی برای دریافت اطلاعات پروپوزال‌های دانشجویی ارائه کرده است.

 

به دلیل تنوع قالب‌های تصویب پروپوزال در دانشگاه‌های مختلف، در حدود ۴۰ درصد از پروپوزال‌های ارائه شده به ستاد فناوری نانو، شرایط قابل ارزیابی را از نظر داوران نداشته و برای تکمیل یا رفع نقص به دانشجو بازگردانده می‌شود. کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد، برای رفع این مشکل، یک قالب پیشنهادی برای دریافت اطلاعات پایان نامه‌های دانشجویی ارائه کرده است و از این پس، دانشجویان متقاضی دریافت حمایت می‌توانند به جای ارائه متن کامل پروپوزال خود، این فرم پیشنهادی را تکمیل و به ستاد ارائه کنند.

 

گفتنی است روند داوری پایان نامه‌هایی که با این قالب پیشنهادی به ستاد ارائه شوند، سریع‌تر از پایان نامه‌های عادی انجام می‌شود و در آینده‌ی نزدیک، دریافت اطلاعات پایان‌نامه‌ها صرفاً در این قالب انجام خواهد گرفت.

 

دانشجویان می‌توانند برای اطلاع از آیین‌نامه حمایت از فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با فناوری نانو و دریافت این قالب پیشنهادی به پایگاه اینترنتی حمایت تشویقی ستاد نانو مراجعه کنند.

 

شایان ذکر است، انجام پایان‌نامه دانشجویی مرتبط با فناوری نانو در سطح کارشناسی ارشد یا دکتری از جمله فعالیت‌هایی که از سال ۱۳۸۳ تاکنون مورد حمایت تشویقی ستاد فناوری نانو قرار می‌گیرد. دانشجویان برای دریافت این حمایت، پروپوزال تصویب شده در دانشگاه را برای داوری به ستاد نانو ارائه می‌کنند و پس از تایید به‌وسیله‌ی داوران، مبلغ حمایت تشویقی خود را دریافت می‌کنند.