گزارش تصویری دوره توانمندسازی سرمایه‌های انسانی فناوری نانو

اردوی توانمندسازی نیروهای انسانی فناوری نانو از ۲۶ تا ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۰ در محل مجتمع تحقیقاتی عصر انقلاب برگزار شد. گزارش تصویری این اردو در ادامه آمده است.


اردوی توانمندسازی نیروهای انسانی فناوری نانو از ۲۶ تا ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۰ در محل مجتمع تحقیقاتی عصر انقلاب برگزار شد. گزارش تصویری این اردو در ادامه آمده است.