ناکامی REACH در ارزیابی نانومواد

بر اساس گزارشی جدید، مقررات کمیسیون اروپا در زمینه مواد شیمیایی (REACH)، در شناسایی یا کنترل نانومواد با شکست مواجه شده است.

بر اساس گزارشی جدید، مقررات کمیسیون اروپا در زمینه مواد شیمیایی (REACH)، در
شناسایی یا کنترل نانومواد با شکست مواجه شده است. این موضوع حاصل گزارش «خارج از
REACH: REACH چگونه برای تدوین مقررات در حوزه نانومواد با شکست مواجه می‌شود و
چگونه می‌توان آن را اصلاح کرد»، است.گزارش جدید توسط مرکز غیرانتفاعی مقررات زیست‌محیطی
بین‌المللی (CIEL) منتشر شده است.

نانومواد با در برداشتن ویژگی‌های استثنایی به طور فزاینده‌ای در محصولات بهداشتی،
پوشاک، الکترونیک مصرفی و … استفاده می‌شود. به اعتقاد دیوید آزولی، نویسنده
گزارش مذکور، «کمیسیون اروپا سه سال قبل ادعا کرد که REACH به طور نظری نانومواد را
پوشش داده است؛ اما دست‌اندرکاران آن بدون اینکه اطلاعاتی در زمینه ریسک‌های بالقوه
نانومواد داشته باشند و با نقض اصل «فقدان اطلاعات، فقدان بازار» REACH، به دنبال
ورود به بازار اتحادیه اروپا بودند. مساله اینجاست که این قانون‌گذاری در برگیرنده
کاستی‌ها و شکاف‌های قانونی بوده که این امر باعث ناکارامدی کامل آن برای نانومواد
است.»

بر اساس گزارش جدید، REACH در مرحله ثبت نانومواد که در آن تولیدکنندگان و
واردکنندگان مواد شیمیایی بایداطلاعات اساسی مربوط به ایمنی و سلامت آنها را ارائه
نمایند، با ۴ شکاف کلیدی ذیل مواجه است:

• REACH نانومواد را تعریف نمی‌کند و تدارکات لازم مربوط به نانومواد را در اختیار
ندارد؛

• تا سال ۲۰۱۸ بسیاری از نانومواد از ثبت شدن طفره خواهند رفت، این در حالی است که
آنها می‌توانند بدون هیچ گونه مشکلی وارد بازار اتحادیه اروپا شوند؛

• زمان‌بندی REACH برای ثبت مواد شیمیایی به حجم (که معمولا یک تن است) آنها بستگی
دارد که این امر اساسا با توجه به اینکه عموما نانومواد در حجم‌های خیلی کمتر تولید
می‌شوند، تقریبا تمامی نانومواد را پوشش نمی‌دهد؛ و

• راهبردهای آزمایش REACH در توجه به ویژگی‌های خاص نانومواد با شکست مواجه
شده‌اند.

متن کامل این گزارش به طور رایگان از طریق نشانی
قابل دریافت است.