بودجه فناوری‌نانوی آمریکا برای سال۲۰۱۳

در قالب بودجه ۲۰۱۳ ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، نزدیک به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار به پیشگامی ملی فناوری‌نانوی (NNI) این کشور اختصاص داده است.

در قالب بودجه ۲۰۱۳ ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، نزدیک به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار به پیشگامی ملی فناوری‌نانوی (NNI) این کشور اختصاص داده است. این سرمایه‌گذاری مستمر، در راستای حمایت از اولویت‌های ریاست جمهوری و راهبرد نوآوری است. پیشگامی ملی فناوری‌نانوی ایالات متحده آمریکا (NNI)، یک برنامه‌ تحقیق و توسعه دولتی این کشور است که با همکاری ۲۵ سازمان، به دنبال تحقق چشم‌انداز مشترکی با عنوان «آینده، یعنی توانایی درک و کنترل مواد در مقیاس نانو، که منجر به انقلاب در فناوری و صنعت شده و جامعه از آن بهره‌برداری خواهد کرد»، می‌باشد.

از زمان پذیرش NNI در سال ۲۰۰۱ میلادی (با اختصاص بودجه درخواستی ۲۰۱۳)، تاکنون حدود ۱۸ میلیارد دلار به این حوزه اختصاص داده شده است. این میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه، نشان دهنده پتانسیل فناوری‌نانو برای بهبود چشمگیر درک بنیادی و کنترل مواد در مقیاس نانو و تبدیل دانش این حوزه به راهکارهایی برای حل مسائل ملی کلیدی است. تلاش‌های تحقیقاتی NNI توسط دو سند راهبردی که توسط کمیته فناوری، مهندسی و علوم نانو مقیاس (NSET) که زیرمجموعه کمیته ملی علم و فناوری (NSTC) است، برنامه راهبردی NNI 2011 و راهبرد تحقیقاتی ایمنی، سلامت و زیست‌ محیطی NNI 2011، هدایت می‌شود.

سند جدید مکمل بودجه درخواستی ۲۰۱۳ ریاست‌ جمهوری است که در ۱۳ فوریه سال ۲۰۱۲ میلادی به کنگره این کشور ارائه شده است. در این سند، فعالیت‌های در جریان سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ و فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده برای سال ۲۰۱۳ سازمان‌های دولت فدرال همکار پیشگامی ملی فناوری‌نانو که عمدتا از منظر برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی مدنظر قرار می‌گیرند، تشریح شده است.

سند فوق، مبتنی بر برنامه راهبردی NNI در سال ۲۰۱۱ بوده و میزان سرمایه‌گذاری‌های واقعی ۲۰۱۱، سرمایه‌گذاری تخمینی سال ۲۰۱۲ و میزان سرمایه‌گذاری درخواستی برای سال ۲۰۱۳ را بر اساس حوزه‌ی تشکیل دهنده برنامه (PCA) ارائه کرده است.

این گزارش همچنین از وزارت دفاع درخواست کرده است تا سرمایه‌گذاری‌های خود در حوزه فناوری‌نانو را گزارش نماید.