دریافت گواهینامه ایزو توسط مرکز فناوری‌نانوی STC

مرکز تعالی تجاری‌سازی و فناوری سیستم هوشمند (STC) دانشکده علوم و مهندسی نانومقیاس (CNSE) به‌تازگی نشان معتبر جدیدی کسب کرده است.

نتایج همایش نهایی پروژه NanoCap

مرکز تعالی تجاری‌سازی و فناوری سیستم هوشمند (STC)
دانشکده علوم و مهندسی نانومقیاس (CNSE) در کانان‌دای‌گوا (Canandaigua)،
یکی از مراکز معتبر جهانی در زمینه توسعه و تولید سیستم‌های میکرو الکترو
مکانیک (MEMS) و ابداعات مبتنی بر فناوری‌نانو، به‌تازگی نشان معتبر جدیدی
کسب کرده است.

CNSE\’s STC  که با موفقیت کامل گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸
سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) را دریافت کرده، موقعیت بسیار مناسبی
کسب کرده است تا با اتکا بر آن، برنامه‌های گسترده‌تر خود را با میزبانی
مشتریان تجاری داخلی و جهانی، سازمان‌های فدرالی نظیر وزارت دفاع و
سازمان‌های اطلاعاتی مختلفی که همکاری با آنها مستلزم داشتن گواهینامه ISO
است، دنبال کند.

 به گفته آلن کالویروس، معاون مدیر عامل CNSE ، «ایالت
نیویورک به روی کسب و کارها باز بوده و گواهینامه جدید بستر مناسبی فراهم
می‌کند که در چارچوب آن CNSE\’s STC به رشد مستمر خود ادامه داده و می‌تواند
مشاغل حوزه فناوری‌های نوین را در نیویورک غربی جذب نماید. مرکز مذکور با
اتکا بر گواهینامه‌ی ISO، به دنبال پیگیری فرصت‌های مهیج بوده تا
همکاری‌های جدیدی با بخش خصوصی و دولتی انجام دهد».

CNSE\’s STC انتظار
دارد تا با اتکا بر گواهینامه‌ی جدید، پرسنل بیشتری جذب نماید.  به
گفته پائول تولی، معاون فناوری‌های دگرگون‌ساز CNSE\’s STC، «دریافت
گواهینامه ایزو، یک موفقیت چشمگیر برای این مرکز محسوب شده که منجر به
افزایش کیفیت نسل آتی تولیدات MEMS این مرکز خواهد شد.