تقدیر از نهادهای ترویجی فعال در مسابقه ملی فناوری نانو

نهادهای ترویجی فعال در برگزاری دومین مسابقه ملی فناوری نانو، از سوی ستاد توسعه فناوری نانو تقدیر خواهند شد. بر این اساس، همچون سال گذشته، از میان مراکز فعال در ثبت‌نام مسابقه، ۳ مرکز از نظر امتیاز کل و ۳ مرکز از نظر میانگین امتیاز بعنوان مراکز برتر ثبت‌نام‌کننده مسابقه فناوری نانو انتخاب خواهند شد.

نهادهای ترویجی فعال در برگزاری دومین مسابقه ملی فناوری نانو، از سوی ستاد توسعه فناوری نانو تقدیر خواهند شد. بر این اساس، همچون سال گذشته، از میان مراکز فعال در ثبت‌نام مسابقه، ۳ مرکز از نظر امتیاز کل و ۳ مرکز از نظر میانگین امتیاز بعنوان مراکز برتر ثبت‌نام‌کننده مسابقه فناوری نانو انتخاب خواهند شد.

 

نحوه محاسبه امتیاز کل براساس مجموع ترازهای افراد شرکت‌کننده از سوی هر مرکز در مسابقه است، از اینرو تعداد داوطلب شرکت کننده در هر مرکز و تراز کسب شده توسط آنها در این محاسبه منظور خواهد شد. امتیاز میانگین نیز بر اساس محاسبه میانگین تراز شرکت‌کنندگان هر مرکز بدست خواهد آمد. گفتنی است این امتیاز برای نهادهایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت که حداقل ۵۰ نفر از افراد ثبت‌نامی‌ آن نهاد ترویجی در آزمون شرکت کرده باشند.

 

جوایز در نظر گرفته شده برای مراکز ترویجی فعال در برگزاری مسابقه ملی فناوری نانو به شرح زیر است.

جوایز نهادهای ترویجی برتر بر اساس تراز: 

• گروه اول: لوح تقدیر به همراه ۷ میلیون ریال؛

• گروه دوم: لوح تقدیر به همراه ۶ میلیون ریال؛ 

• گروه سوم: لوح تقدیر به همراه ۵ میلیون ریال.

 

جوایز نهادهای ترویجی برتر بر اساس تراز میانگین:

• گروه اول: لوح تقدیر به همراه ۵ میلیون ریال؛

• گروه دوم: لوح تقدیر به همراه ۴ میلیون ریال؛ 

• گروه سوم: لوح تقدیر به همراه ۳ میلیون ریال.

 

همچنین گفتنی است، نهادهای ترویجی برتر در انجام پروژه‌های ترویجی ستاد در اولویت قرار خواهند گرفت.

 

شایان ذکر است، مسابقه ملی فناوری نانو، پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ در یک مرحله‌ برگزار خواهد شد. علاقمندان فرصت دارند تا پایان روز ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۱ نسبت به ثبت نام در مسابقه اقدام کنند.