استفاده ایمن از نانولوله‌های کربنی در محیط‌های کاری

موسسه کار ایمن استرالیا به‌تازگی گزارشی با عنوان «کار کردن و استفاده ایمن از نانولوله‌های کربنی» منتشر کرده است.

نانولوله‌‌های کربنی دارای خواص مفید بسیار زیادی بوده، اما برخی از انواع آنها نیز در برگیرنده مسائل سلامت هستند. به گفته تام فیلیپس، رییس موسسه کار ایمن استرالیا، اطلاعات منتشر شده  می‌توانند برای دستکاری ایمن سایر انواع نانولوله‌های کربنی نظیر نانوسیم‌ها و … استفاده شوند.

گزارش جدید ملاحظات سلامت مربوطه را بررسی کرده و اطلاعاتی در خصوص چگونگی ایمن کار کردن افراد با نانولوله‌های کربنی در محیط‌های کاری ارائه می‌کند. گزارش مذکور دو رویکرد مدیریت ریسک که می‌تواند به‌طور جداگانه یا ترکیبی در هنگام استفاده از این مواد استفاده شوند را پیشنهاد کرده است.

موسسه کار ایمن استرالیا توسط سازمان تحقیقات صنعتی و علمی فدرال (CSIRO) راه‌اندازی شده است. هدف از تاسیس این موسسه، تهیه اطلاعاتی در زمینه کار کردن و استفاده ایمن از نانولوله‌های کربنی در محیط‌های کاری است.

به گفته تام فیلیپس، این موسسه از فعالیت‌های تحقیقاتی در زمینه مسائل ایمنی و سلامت مربوط به نانولوله‌های کربنی حمایت کرده و متعهد به ارزیابی مخاطرات مربوط به سلامت انسان و طبقه‌بندی نانولوله‌های کربنی است. یافته‌های تحقیقاتی این موسسه در اواسط سال جاری میلادی منتشر خواهد شد.

این کار، بخشی از رویکرد دولت استرالیا برای استفاده مسوولانه از فناوری‌هایی نظیر فناوری‌نانو است که دولت این کشور از آنها در قالب راهبرد فناوری‌های توانمندساز ملی حمایت می‌کند.