حداقل تشویقی مقالات ISI فناوری نانو: ۱۵ میلیون ریال

حداقل مبلغ حمایت تشویقی مقالات ISI پنج میلیون ریال افزایش یافت. طبق آیین‌نامه پرداخت حمایت تشویقی مقالات ISI که از ابتدای مهر ۱۳۹۰ به اجرا درآمده بود، حداقل مبلغ تشویقی مقالات ISI ده میلیون ریال در نظر گرفته شده بود که این مقدار به روال سابق و مبلغ ۱۵ میلیون ریال تغییر کرد.


حداقل مبلغ حمایت تشویقی مقالات ISI پنج میلیون ریال افزایش یافت. طبق آیین‌نامه پرداخت حمایت تشویقی مقالات ISI که از ابتدای مهر ۱۳۹۰ به اجرا درآمده بود، حداقل مبلغ تشویقی مقالات ISI ده میلیون ریال در نظر گرفته شده بود که این مقدار به روال سابق و مبلغ ۱۵ میلیون ریال تغییر کرد.

 

با توجه به درخواست متقاضیان و بررسی‌های انجام شده در ستاد نانو در بهمن ماه ۱۳۹۰، از این پس حداقل مبلغ تشویقی پرداختی به مقالات ISI، پانزده میلیون ریال در نظر گرفته می‌شود. شایان ذکر است مابه‌التفاوت مبلغ حمایت افرادی که مبلغی کمتر از ۱۵ میلیون ریال بابت تشویقی مقالات خود دریافت کرده‌اند نیز پرداخت شد.

 

گفتنی است پیش از این به نویسندگان مقالات ISI مرتبط با فناوری نانو با توجه به ضریب تأثیر (IF) مجله‌ای که مقاله در آن به چاپ رسیده بود، مبلغی بین ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تعلق می‌گرفت که با توجه به تغییر جدید در این آیین‌نامه از این پس حداقل مبلغ تشویقی۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ خواهد بود.

 

جدول جدید محاسبه مبلغ حمایت تشویقی بر اساس IF مجله در زیر آمده است:

 

IFJ/IFMAX)*100) مبلغ تشویقی (ریال)
  ۹۱-۱۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۱-۹۰ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۱-۷۰ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۰-۵۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰

 

گفتنی است هر مجله با توجه به دسته‌بندی انجام شده توسط موسسه ISI در یک گروه قرار دارد و IF مجله با حداکثر IF گروه مقایسه شده و مبلغ تشویقی آن مطابق جدول بالا محاسبه خواهد شد. آیین‌نامه جدید حمایت از مقالات ISI، در صفحه حمایت‌های تشویقی پایگاه اینترنتی ستاد نانو موجود است.