تبادل نظر آنلاین اروپا در زمینه پیشرفت های فناوری نانو

روبرت دابلدی، رییس مرکز تحقیقات علم و سیاست گذاری دانشگاه کمبریج، در حال هماهنگ کردن یک تبادل نظر آنلاین اروپایی در زمینه پیشرفت های فناوری نانو است.

روبرت دابلدی، رییس مرکز تحقیقات علم و سیاست گذاری دانشگاه کمبریج، در حال
هماهنگ کردن یک تبادل نظر آنلاین اروپایی در زمینه پیشرفت های فناوری نانو است.
هدف از طراحی فرایند تبادل نظر عمومی، طرح سوالاتی در زمینه فناوری نانو و تشویق
دانشگاهیان به بررسی برخی از این سوالات از طریق انجام تحقیقات است.

این پروژه از عامه مردم و نمایندگان سازمان های جامعه مدنی دعوت کرده است تا
نظرات و دیدگاه های خود را در ۵ حوزه: غذا و بسته بندی، انرژی تجدیدپذیر، تشخیص و
درمان سرطان، هوشمندی فراگیر (ambient intelligence) و تجزیه و تحلیل زیست محیطی
نانوذرات ارائه نمایند.

در سالهای اخیر، تبادل نظرهای عمومی زیادی در حوزه فناوری نانو انجام شده است،
اما وجه تمایز این تبادل نظر عمومی این است که به دنبال انجام تحقیقات جدید در
زمینه سوالات مطرح در این حوزه است. هدف این تبادل نظر، بررسی شکاف موجود در
زمینه دانش نحوهی استفاه از فناوری نانو در جامعه است.

به گفته دکتر دال دی، «تبادل نظر فوق به دنبال رسیدن به نتایج خاصی نیست، بلکه
به دنبال طرح سوالات در زمینه هایی است که باید به طور دقیقتری بررسی شوند».

تبادل نظر دانش فناوری نانو، بخشی از پروژه مشارکت عمومی با تحقیقات و مشارکت
تحقیقاتی با جامعه (PERARES) است که در چارچوب برنامه هفتم توسعه تحقیقات و
فناوری اتحادیه اروپا (FP7) تامین مالی میشود.

این تبادل نظر آنلاین این فرصت را برای عامه مردم و استفاده کنندگان بالقوه
فراهم می کند تا نظرات خود را در زمینه پیشرفت ها و استفاده از فناوری نانو در غذا
مطرح کنند. سوالات مطرح شده ممکن است موضوع تحقیقات آتی دانشمندان و محققان
باشد.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به
نشانی
مراجعه نمایند.