گردهمایی nanoLCA 2012؛ بررسی آیین‌نامه‌های نانومواد

گردهمایی nanoLCA 2012 با عنوان «مسائل ایمنی و چالش‌های قانونگذاری نانومواد» توسط مرکز CIC biomaGUNE در روزهای سوم و چهارم ماه می ۲۰۱۲ (۱۵ و ۱۶ اردیبهشت‌ماه سال جاری) در محل این مرکز در شهر سن‌سباستین اسپانیا برگزار خواهد شد.

گردهمایی nanoLCA 2012 با عنوان «مسائل ایمنی و چالش‌های قانونگذاری نانومواد» توسط مرکز CIC biomaGUNEدر روزهای سوم و چهارم ماه می ۲۰۱۲ (۱۵ و ۱۶ اردیبهشت‌ماه سال جاری) در محل این مرکز در شهر سن‌سباستین اسپانیا برگزار خواهد شد.

 

این گردهمایی توسط هماهنگ‌کننده‌های چهار پروژه FP7 اتحادیه اروپا شامل HINAMOX، NANOPOLYTOX، NEPHH، ENPRA و همچنین مرکز تحقیقات مشترک (JRC) از کمیسیون اروپا سازمان‌دهی شده‌است و مراکز فعال در زمینه فناوری نانو و ایمنی در فناوری نانو هچون فناوری LEITAT، Ekotek، مؤسسه پزشکی مشاغل و مرکز تحقیقات مشترک در برگزاری این گردهمایی مشارکت خواهند کرد.

 

از اهداف برگزاری این گردهمایی می‌توان به ارائه آخرین نتایج و روند پیشرفت پروژه‌های FP7 اتحادیه اروپا (HINAMOX، NANOPOLYTOX، NEPHH، ENPRA)، ارائه آخرین پیشرفت‌ها در حوزه مقررات و قانونگذاری برای نانومواد در اتحادیه اروپا، به اشتراک‌گذاری دانش و تجربه درباره موضوعات بحرانی بویژه ارزیابی ریسک و ارزیابی چرخه عمر نانومواد در یک بستر قانونی، تشخیص الزامات و چالش‌های سیاستگذاری و قانونگذاری برای نانومواد و شبکه‌سازی متخصصان در زمینه‌های مختلف ایمنی در فناوری نانو اشاره داشت.

 

در این گردهمایی نشست‌هایی با حضور دانشمندان برجسته از رشته‌های مختلف مرتبط با ایمنی در فناوری نانو برگزار خواهد شد.

 

عناوین این نشست‌ها به قرار زیر است:

  • نشست اول: چهار پروژه اتحادیه اروپا، چهار نگرش برای ورود به مبحث ایمنی در فناوری نانو؛
  • نشست دوم: مقررات آزمون نانومواد، اهمیت بین‌المللی؛
  • نشست سوم: چالش‌ها در تحقیقات ایمنی در فناوری نانو، مواد جدید و فناوری‌های ردیابی؛
  • نشست چهارم: بر هم‌کنش‌های نانومواد با سیستم‌های زنده؛
  • نشست پنجم: ارزیابی ریسک و مواجهه با نانومواد؛ و
  • نشست ششم: آنالیز ارزیابی چرخه عمر برای محصولات مبتنی بر فناوری نانو.