تقویت رویکرد کسب و کاری در مرکز فناوری‌نانوی ایرلند

مرکز تحقیقات نانوساختارهای سازگار و نانوادوات (CRANN ) کشور ایرلند به تازگی سه انتصاب جدید از جوامع کسب و کار اروپا و ایرلند داشته است.


مرکز تحقیقات نانوساختارهای سازگار و نانوادوات (CRANN) کشور ایرلند به‌تازگی سه انتصاب جدید از جوامع کسب و کار اروپا و ایرلند داشته است.

جینا کویین، رییس اتاق بازرگانی دوبلین، جولی اُنیل، مدیر موسسه علوم گیلید، و لودو دفرم، رییس توسعه کسب و کار imec (موسسه علوم نانوی بلژیک) به هیات مدیره CRANN پیوسته‌اند.

اضافه شدن اعضای جدید، برای پیشبرد راهبرد ۲۰۱۲ CRANN که دارای برنامه تجاری‌سازی قدرتمندی بوده و بر انتقال تحقیقات علوم نانو از آزمایشگاه‌ها به صنعت تمرکز دارد، حایز اهمیت است.

تحقیقات CRANN دارای کاربردهای بالقوه در حوزه‌های انرژی، مواد، داروسازی، پزشکی و صنایع فناوری است. اعضای هیات مدیره CRANN برای دوره زمانی ژانویه ۲۰۱۲ تا ژانویه ۲۰۱۵ انتخاب شده است.

مرکز تحقیقات نانوساختارهای سازگار و نانوادوات بزرگترین موسسه تحقیقاتی دانشگاه ترینیتی دوبلین و مرکز علوم، مهندسی و فناوری (CSET) وابسته به بنیاد علوم ایرلند (SFI) است. CRANN از طریق همکاری‌های فعالانه گسترده با صنعت و تجاری‌سازی مالکیت معنوی بر حوزه‌‌های تحقیقاتی و نوآوری پیشگام جهانی تمرکز دارد. این مرکز از زمان تاسیس آن، بالغ بر ۲۰۰ میلیون یورو از دولت، صنعت، اتحادیه اروپا و خیرین منابع مالی دریافت کرده است. CRANN با بیش از ۳۰۰ محقق که توسط ۱۸ محقق اصلی هدایت می‌شوند، تشکیل شده است. این مرکز با دانشکده‌های فیزیک، شیمی، داروسازی، پزشکی و مهندسی دانشگاه ترینیتی دوبلین و دانشکده شیمی دانشگاه کورک همکاری می‌کند.