راهنمای FDA در زمینه کاربرد فناوری‌نانو در مواد غذایی و بهداشتی

پیش‌نویس دو سند راهنما که استفاده از فناوری‌نانو در صنایع بهداشتی و غذایی را بحث و بررسی کرده اند، توسط سازمان دارو و غذای ایالات متحده آمریکا منتشر شده است.

پیش‌نویس دو سند راهنما که استفاده از فناوری‌نانو در صنایع بهداشتی و غذایی را
بحث و بررسی کرده‌اند، توسط سازمان دارو و غذای ایالات متحده آمریکا (FDA)
منتشر شده است.

فناوری‌نانو دارای کاربردهای بالقوه زیادی در زمینه‌هایی نظیر بسته‌بندی مواد
غذایی و صنایع آرایشی و بهداشتی است. این دو سند راهبردی عبارتند از: «راهنمای
صنعت: ارزیابی اثرات تغییرات فرایند تولید عمده، شامل فناوری‌های نوظهور، در
زمینه ایمنی و وضعیت مقررات ترکیبات و عناصر غذایی‌ای نظیر افزودنی‌های رنگی» و
«راهنمای صنعت: ایمنی نانومواد در محصولات بهداشتی».

راهنمای مواد غذایی شاخص‌هایی را که تولیدکنندگان در زمان ایجاد تغییرات در
فرایندهای تولیدی خود باید مدنظر قرار دهند را تشریح کرده است. بر اساس این سند،
استفاده از فناوری‌نانو در فرایندهای تولیدی ممکن است منجر به تغییرات اساسی
ذیل گردد:

• ماهیت عناصر غذایی را تحت تاثیر قرار دهد؛

• ایمنی استفاده از عناصر غذایی را تحت تاثیر قرار دهد؛

• وضعیت مقررات استفاده از عناصر غذایی را تحت تاثیر قرار دهد؛

• تایید یک پیشنهاد قانونی برای FDA.

همچنین «راهنمای محصولات بهداشتی»، نگرش کنونی FDA در زمینه ارزیابی ایمنی
نانومواد در محصولات بهداشتی را بحث و بررسی کرده است. برخی از نکات کلیدی این
سند عبارتند از:

• الزامات قانونی تولیدکنندگان محصولات بهداشتی‌ای که از نانومواد استفاده می‌کنند.
در حالی که محصولات بهداشتی قبل از اینکه وارد بازار شوند، الزامی به تایید
آنها نیست، اما افراد و شرکت‌هایی که به دنبال بازاریابی این محصولات هستند از
نظر قانونی مسوول ایمنی محصولات خود بوده و این محصولات باید به طور مناسبی
برچسب‌گذاری شوند.

• برای انجام ارزیابی ایمنی محصولات بهداشتی حاوی نانومواد، آزمایش‌های ایمنی
استاندارد باید تعدیل شده یا روش‌های جدید توسعه یابند.

هر دو راهنما تولیدکنندگان را تشویق می‌کند تا قبل از اینکه محصولات خود را به
بازار عرضه کنند، با FDA مشورت نمایند.