آغاز به کار پلت‌فورم اطلاعات فناوری‌نانو در سوییس

با آغاز به کار پلت‌فورت اینترنتی جدید به نشانی www.infonano.ch، کمیته فدرال سوییس به نیازهای مصرف کنندگان توجه می‌کند.

کمیته فدرال کشور سوییس با استناد به منابع موجود، برنامه‌ی عملیاتی سنتز
نانومواد را تا پایان سال ۲۰۱۵ تمدید کرده و همزمان اولویت‌های خود را نیز مشخص
می‌کند.

در این رستا، عامه مردم می‌توانند با مراجعه به سایت
www.infonano.ch به
اطلاعات بیشتری در زمینه فناوری‌نانو دست یابند. کمیته فدرال این کشور با تمدید
این برنامه عملیاتی قصد دارد تا سنتز ایمن نانومواد را بهبود داده و سوییس را
به کانون فناوری‌نانو تبدیل کند.

هدف اصلی این کمیته، توسعه و طراحی یک مبنای روش‌شناسی برای مجوزهای ویژه
فناوری‌نانو بوده تا از این طریق با استمرار تبادل‌نظرهای بین صنعت، ذینفعان
اقتصادی، جوامع تحقیقاتی و علمی و نیز سازمان‌های مصرف ‌کننده، مقدمات تدوین
مقررات مناسب را فراهم نماید.

از آنجایی که در حال حاضر برای تدوین مقررات ویژه فناوری‌نانو، مبانی علمی کافی
وجود ندارد، مقررات مربوط به حوزه نانومواد همانند مواد رایج، در چارچوب مقررات
محصولات غذایی، شیمیایی و درمانی مدنظر قرار می‌گیرند. داده‌ها و الزمات ایمنی
فرایندهای ثبت و تایید این حوزه‌ها کاملا شبیه به هم هستند.

کشور سوییس در توسعه روش‌های آزمایش و مبانی روش‌شناسی با سازمان‌های بین
المللی همکاری می‌کند. این کشور با حمایت سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی
(OECD)، در حال بررسی و شناسایی رهنمودهای آزمایشی است که قابل استفاده در حوزه
نانومواد باشند. همچنین سازمان جهانی استاندارد (ISO) در حال توسعه و تدوین
اصطلاحات فناوری‌نانو است که مبنای مجوزهای آتی سوییس را تشکیل خواهند داد.

برنامه ملی تحقیقات NFP 64 با عنوان «فرصت‌ها و ریسک‌های نانومواد» با همکاری
برنامه‌های تحقیقاتی اروپا و پروژه‌های دانشگاهی، به دنبال پاسخ به سوالات
مربوط به مکانیزم‌های راهبردهای اجرا و آزمایش بوده تا با اتکا بر آنها،
نانومواد خطرناک را با اطمینان بالا و سریعا شناسایی کند.

با پلت‌فورت اینترنتی جدید به نشانی www.infonano.ch ، که یک پروژه بین‌سازمانی
است که با همکاری چندین سازمان انجام می‌شود، کمیته فدرال این کشور به نیازهای
مصرف‌کنندگان توجه می‌کند.