راهنمای دستکاری ایمن نانومواد در محیط‌های تحقیقاتی دانشگاهی

کنسرسیوم آموزش عالی ایمنی نانوی کالیفرنیا، مجموعه راهنمای نانوی جدیدی (Nanotoolkit) با عنوان «ایمن کار کردن با نانومواد مهندسی شده در محیط‌های تحقیقاتی دانشگاهی»، منتشر کرده است.

کنسرسیوم آموزش عالی ایمنی نانوی کالیفرنیا، مجموعه راهنمای نانوی جدیدی (Nanotoolkit)
با عنوان «ایمن کار کردن با نانومواد مهندسی شده در محیط‌های تحقیقاتی دانشگاهی»،
منتشر کرده است. خلاصه‌ی جدید، حاوی اقدامات برتر، استانداردها و رهنمودهایی
برای استفاده از نانومواد مهندسی شده است.

افزایش استفاده از نانومواد در آزمایشگاه‌های تحقیق و توسعه به همراه توسعه
کاربردهای آن در صنعت، باعث توسعه فناوری‌ها و راهکارهای جدید برای رفع مسائل
مهم موجود در جامعه شده است. با این وجود، همانند سایر فناوری‌های جدید، اثرات
سلامت بالقوه ناشی از نانومواد مهندسی شده نیز (ENMs) ناشناخته باقی مانده است.
هدف از انجام پروژه فوق، ارائه رهنمودهای عملی در زمینه دستکاری ایمن نانومواد
مهندسی شده در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی است.

در حال حاضر بسیاری از سازمان‌های دولتی، موسسات دانشگاهی و صنایع مختلف با
انتشار اسناد، نحوه‌ی پایش، کنترل و دستکاری نانومواد در محیط‌های کاری مختلف
را بحث و بررسی کرده‌اند. با این وجود، منابع و تحقیقات علمی، تنها بخشی از این
اقدامات را تایید کرده‌اند.

بسیاری از اسناد راهنما و مطالعات مربوط به انتشار نانومواد، عمدتا بر محیط‌های
صنعتی تمرکز داشته و محیط‌های تحقیقاتی دانشگاهی با چالش‌های خاص خود مواجه
هستند. این در حالی است که بیشتر تحقیقات اولیه در حوزه فناوری‌نانو، در
آزمایشگاه‌های تحقیقاتی دانشگاهی انجام می‌شوند. در آزمایشگاه‌های دانشگاهی،
مقدار نانومواد مورد استفاده متفاوت است، در نتیجه مخاطرات بالقوه نیز متفاوت
بوده و پایش انتشار آنها نیز چالش‌برانگیزتر است. بعلاوه در مقایسه با
فرایندهای صنعتی معمول، اقدامات دانشگاهی کمتر استاندارد شده و روزمره است. این
امر به این معنا است که کنترل‌های مهندسی که در صنعت استفاده می‌شوند، ممکن است
در محیط‌های تحقیقاتی آزمایشگاهی دانشگاهی قابل استفاده نباشند.

ماهیت تحقیقات و آموزش در موسسات دانشگاهی، نیازمند استانداردها و پرسنل جدید
با تخصص‌های مختلف بوده و معمولا سطوح آموزشی به طور منظم به مجموعه
آزمایشگاه‌های مختلف ارائه می‌شود.

در مجموع هدف این پروژه، تسهیل استفاده از راهنمای جدید برای محققان دانشگاهی
جهت شناسایی سریع اقدامات دستکاری ایمن نانومواد است.

متن کامل این راهنما به طور رایگان از طریق نشانی
قابل دریافت است.