مؤسسه خدمات فناوری تا بازار؛ الگوی دیگر حوزه‌های فناوری

در نشستی با حضور مسئولین ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و موسسه خدمات فناوری تا بازار، خدمات و ساختار این موسسه و نقش آن در تجاری‌سازی فناوری‌های نوین بررسی شد.

در نشستی با حضور مسئولین ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و موسسه خدمات فناوری تا بازار، خدمات و ساختار این موسسه و نقش آن در تجاری‌سازی فناوری‌های نوین بررسی شد.

 

در این نشست که یکشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۱، در محل مؤسسه خدمات فناوری تا بازار برگزار شد، دکتر سعید سرکار، دبیر ستاد توسعه فناوری نانو ضمن معرفی موسسه خدمات فناوری تا بازار و پایگاه‌های آن، اهداف در نظر گرفته شده برای این مؤسسه را برای حاضران تشریح کرد و پس از آن در خصوص وظایف هر یک از ۱۶ پایگاه ارائه‌دهنده خدمات توسعه فناوری، فعالیت‌های قابل ارائه از سوی این مؤسسه و نقش آن در توسعه و تبیین فناوری‌های نوین ازجمله فناوری نانو به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

 

دکتر اکرمی‌فر، معاون برنامه‌ریزی و سیاستگذاری ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور در حاشیه برگزاری این نشست گفت: «مراکز خدماتی تجاری‌سازی نقش مؤثری در تکمیل زنجیره علم تا بازار و چرخه فناوری ایفا می‌کنند و مؤسسه خدمات فناوری تا بازار می‌تواند بعنوان الگوی مناسبی برای حوزه‌های دیگر علم و فناوری قرار گیرد».

 

وی با اشاره به نقش تأثیرگذار مؤسسه خدمات فناوری تا بازار در تدوین سیاست‌های نقشه جامع علمی کشور در حوزه فناوری نانو گفت: «در ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، سیاست‌ها و برنامه‌های تدوین شده برای حوزه‌های مختلف، با همکاری دستگاه‌های متولی اجرا می‌شود. فناوری نانو نیز بعنوان یکی از موضوعات اولویت‌دار در نقشه جامع علمی کشور مطرح شده است که سیاست‌های این حوزه با تجربه و دانش ستاد توسعه فناوری نانو و با همکاری مؤسسه خدمات فناوری تا بازار به مرحله اجرا خواهد رسید».

 

گفتنی است، نشست مسئولین ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و موسسه خدمات فناوری تا بازار، با بازدید از بخش‌های مختلف ارائه‌دهنده خدمات تجاری‌سازی مستقر در این مؤسسه به پایان رسید.