پیشرفت‌های مربوط به تدوین مقررات و استانداردهای فناوری‌نانو

پروژه آبزرویتوری نانو (ObservatoryNANO)، گزارش چهارم و نهایی خود در زمینه مقررات و استانداردهای فناوری‌نانو را منتشر کرده است.

پروژه آبزرویتوری نانو (ObservatoryNANO)، گزارش چهارم و نهایی خود در زمینه
مقررات و استانداردهای فناوری‌نانو را منتشر نموده است. این گزارش به طور
مختصر، برنامه‌های بیش از ۲۰ کشور دنیا در زمینه مقررات دشوار، مقیاس‌های
داوطلبانه، استانداردها و همکاری‌های بین‌المللی در این حوزه را بررسی کرده
است. یافته‌های کلیدی این گزارش عبارتند از: ارتقای تحقیقات و نوآوری مسوولانه
(RRI)؛ استفاده از رویکردهایی که به ذینفعان مختلف مربوط می‌شود؛ و بررسی مسائل
مربوط به قانون‌گذاری، ایمنی، سلامت و زیست محیطی (EHS) در طول چرخه حیات کامل
محصولات فناوری‌نانو.

پروژه آبزرویتوری نانو در ۴ سال گذشته، شاهد حرکت واقعی به سمت مباحث مربوط به
مدیریت فناوری‌نانو بوده است که این وضعیت به طور دائم در حال تکامل است.
فعالیت‌هایی که برای شناسایی مسائل EHS مورد استفاده قرار می‌گیرند، منجر به
توسعه اقدامات برتر، رهنمودها، استانداردها و بهبود همکاری‌های بین‌المللی شده
است. ابزارهای بهبود یافته‌ی اجرا و الزامات ویژه فناوری‌نانو در برخی از
حوزه‌‌های قانون‌گذاری معرفی شده و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، سایر
موارد نیز در آینده‌ای نزدیک معرفی خواهند شد. بر اساس این گزارش، به تدوین
مقررات بالادستی (“upstream”) و مقرراتی که به محصولاتی مربوط می‌‌شوند که به طور
مستقیم با انسان و حیوانات ارتباط دارند، توجه ویژه‌ای شده است.

همچنین با افزایش آگاهی ذینفعان (تحقیقات، صنعت و سیاست‌گذاران) درباره
شناخته‌ها و ناشناخته‌های مربوط به ایمنی نانومواد و محصولات مربوط به
فناوری‌نانو، نگرش آنها نسبت به این حوزه تغییر می‌کند.

مقررات می‌توانند به شدت مسیر توسعه محصولات و فرایندهای مربوط به فناوری‌نانو
را تحت تاثیر قرار دهند. پیشنهادات ارائه شده برای اقدامات آتی این حوزه
عبارتند از: تسهیل رویکردهای مربوط به ذینفعان مختلف، طراحی و توسعه یک چارچوب
قانون‌گذاری پاسخ‌گو و سازگار، ایجاد تعادل مناسب بین مقررات سخت و مقررات
آسان، و تداوم تلاش‌ها برای ارتقای هماهنگی‌ها و توافقات بین‌المللی.

متن کامل این گزارش به طور رایگان از طریق
نشانی
قابل دریافت است.