انتشار اختراع محققان شرکت پرتونگار پرشیا در ‏USPTO

اختراع محققان شرکت پرتونگار پرشیا با عنوان «فیلتر غیرخطی برای تصویربرداری پزشکی» به شماره ‏‎۲۰۱۲۰۰۲۷۲۷۴‎‏ در اداره ثبت اختراع ‏ایالات متحده آمریکا (‏USPTO‏) منتشر شد.‏

‎اختراع محققان شرکت پرتونگار پرشیا با عنوان «فیلتر غیرخطی برای تصویربرداری پزشکی» به شماره ‏‎۲۰۱۲۰۰۲۷۲۷۴‎‏ در اداره ثبت اختراع ‏ایالات متحده آمریکا (‏USPTO‏) منتشر شد.‏

 

سالار ساجدی، کارشناس ارشد پرتوپزشکی، در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد توسعه فناوری نانو گفت: «این اختراع، تهیه الگوریتمی ‏برای پردازش سیگنال‌های هسته‌ای است. این الگوریتم در دستگاه‌های موجود در داخل کشور تست شده و موجب افزایش کیفیت اطلاعات ‏دریافتی شده ‌است، ولی کاربرد اصلی آن در دستگاه ‏PET‏ است که به‌دلیل عدم وجود این دستگاه در داخل کشور، تست کیفی نشده ‌است». ‏

 

ساجدی هدف از پژوهش خود در این زمینه را ارتقای سطح کیفی دستگاه‌های ساخته شده در عرصه تصویربرداری پزشکی هسته‌ای ‏عنوان کرد. او درباره امکان تجاری‌سازی این اختراع گفت: «این الگوریتم در دستگاه تصویربرداری حیوانات ‏HiReSPECT‏ ساخته شده در شرکت ‏پرتونگار پرشیا استفاده شده ‌است و به نظر می‌رسد توجیه اقتصادی این طرح در دستگاه ‏PET‏ باشد که امکان‌سنجی این موضوع در ‏برنامه‌های آتی شرکت قرار دارد. البته قصد آن‌را داریم که صفحه الکترونیکی مستقل با قابلیت اجرای این الگوریتم را به تولید انبوه برسانیم».‏

 

دستگاه‌های ‏SPECT(Single Photon Emision Tomography)‎‏ و ‏PET(Positron Emision Tomography)‎‏ در مطالعات ‏دارویی برای رهگیری نانوداروها در بدن حیوانات آزمایشگاهی استفاده می‌شوند.‏

 

وی افزود: «عموماً تجهیزاتی که این الگوریتم در آنها کاربرد دارد (مانند ‏SPECT, PET‏) جزء دستگاه‌های با فناوری بالا محسوب می‌شوند. ‏این الگوریتم در محصول ‏HiReSPECT‏ به تولید انبوه رسیده ‌است که اولین قدم در راه تجاری‌سازی است. ساخت و تجاری‌سازی ‏دستگاه‌هایی با این سطح، بسیار دشوارتر از الکترونیک ارائه شده در این طرح است که همین امر مانع تجاری‌سازی گسترده طرح شده‌ است و ‏مستلزم سرمایه‌گذاری کلان در ساخت این دستگاه‌ها است».‏

 

ساجدی تامین منابع مالی مورد نیاز برای انجام پروژه، کار با منابع رادیواکتیو و امکان دسترسی سخت به نانوداروها را از عمده مشکلات ‏اجرایی در این خصوص بیان کرد. ‏

 

این طرح در ادامه پایان‌نامه کارشناسی ارشد سالار ساجدی با مدیریت دکتر محمدرضا آی، همکاری دکتر سعید سرکار و مهندس ‏محمدحسین فراهانی، در شرکت پرتونگار پرشیا انجام شده ‌است.‏

 

شرکت پرتونگار پرشیا واقع در مرکز رشد مرکز تحقیقات تجهیزات پزشکی دانشگاه تهران، در زمینه طراحی و ساخت دستگاه‌های تصویربرداری ‏فعالیت می‌کند.‏

 

وی در پایان با اشاره به اینکه تقریباً تمام کارهای اداری و مراحل قانونی ثبت اختراع با همکاری بخش مالکیت فکری ستاد فناوری نانو انجام ‏شده‌است، افزود: «حمایت‌های انجام شده به‌وسیله ستاد نانو در مرحله ثبت و مراحل قانونی بسیار قابل توجه و ستایش است. با توجه به اینکه ‏اطلاعات موجود در مورد نحوه ثبت رسمی اختراع در بین محققان و پژوهشگران جوان ناکافی است، هدایت و حمایت مخترعان در مراحل ‏ثبت، حیاتی به نظر می‌رسد».‏ ‎
 

‎ ‎ ‎ ‎‎