برگزاری دو کارگاه آموزشی در موسسه خدمات فناوری تا بازار

دو کارگاه آموزشی با عناوین «بازاریابی و برند» و «آیین نگارش و تنظیم قراردادهای تجاری»، با هدف آشنایی شرکت‌های ‏دانش‌بنیان فعال در حوزه فناوری نانو با اصول بازاریابی تولیدات مبتنی بر فناوری پیشرفته و ملاحظات حقوقی در تنظیم ‏قراردادهای تجاری، طی روزهای ۳۱ خرداد ماه و ۱ تیرماه ۱۳۹۱، در موسسه خدمات فناوری تا بازار برگزار شد.‏

‎ دو کارگاه آموزشی با عناوین «بازاریابی و برند» و «آیین نگارش و تنظیم قراردادهای تجاری»، با هدف آشنایی شرکت‌های ‏دانش‌بنیان فعال در حوزه فناوری نانو با اصول بازاریابی تولیدات مبتنی بر فناوری پیشرفته و ملاحظات حقوقی در تنظیم ‏قراردادهای تجاری، طی روزهای ۳۱ خرداد ماه و ۱ تیرماه ۱۳۹۱، در موسسه خدمات فناوری تا بازار برگزار شد.‏

 

‏«تکنینک‌های بازاریابی و تحقیقات بازار»، «استراتژی و برنامه بازاریابی»، «ویژگی‌های بازار محصولات نانویی» ‏و«مفاهیم و کاربردهای برندینگ» عناوین سرفصل‌های ارائه شده در کارگاه آموزشی «بازاریابی و برند» هستند که در روز ‏‏۳۱ خرداد برای مدیران و کارشناسان شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه نانو ارائه شدند.‏

 

مباحث کارگاه آموزشی «بازاریابی و برند» بهمراه خلاصه مطالب ارائه شده توسط مدرس هر بخش در زیر آمده ‏است: ‏

 

• ‏«تکنیک‌های بازاریابی و تحقیقات بازار»، مهندس روح‌اله شهیدی: موضوعاتی از قبیل فرآیند بازاریابی، ‏محورهای اصلی تحقیقات بازار، تکنیک‌های تحقیقات بازاریابی، انتخاب بازارهای هدف و طراحی سیستم ‏بازاریابی؛

• ‏«استراتژی و برنامه بازاریابی»، دکتر مجتبی لشکر بلوکی: اصول مدیریت استراتژیک ارائه و فرآیند طراحی و ‏اجرای استراتژی و برنامه‌های مدیریت بازار، همراه با ارائه مثال‌؛ ‏

• ‏«مفاهیم و کاربردهای برندینگ»، دکتر خدیجه خدرلو و وحیده‌السادات حسینی: تعریف مفهوم برند و اهمیت آن، ‏کارکردها، عناصر و ارزش برند، مولفه‌های کلیدی برای موفقیت در بازار فناوری نانو و وضعیت استراتژی ‏بازار؛

 

در دومین روز از این دوره نیز، کارگاه آموزشی «آیین نگارش و تنظیم قراردادهای تجاری» به ارائه دکتر علیرضا شمشیری ‏اختصاص داشت. وی در این کارگاه آموزشی نکاتی در مورد جنبه‌های شکلی قراردادها را متذکر شد و به تشریح ملاحظات ‏حقوقی در تنظیم قراردادها، شروط و تعهدات، طرفین قرارداد، تضمین‌ها، جبران خسارت، نظارت، حل اختلاف و داوری، ‏فسخ و انحلال قراردادها پرداخت.‏ ‎
 

‎ ‎ ‎ ‎‎