اعلام نتایج دهمین دوره رتبه بندی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی

نتایج دهمین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، براساس عملکرد آزمایشگاه‌ها در سال ۱۳۹۰ اعلام شد. در این دوره، ۹۵ درصد آزمایشگاه‌های فعال شبکه در فرایند ارزیابی مشارکت کرده‌اند.

نتایج دهمین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، براساس عملکرد آزمایشگاه‌ها در سال ۱۳۹۰ اعلام شد.

 

بر اساس نتایج دهمین ارزیابی علمکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو از میان ۴۱ مرکز آزمایشگاهی عضو شبکه، «مرکز پژوهش متالورژی رازی»، «مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران» و «مجموعه آزمایشگاه‌های نانوالکترونیک، مهندسی شیمی و مرکزی نانو دانشگاه تهران (به صورت مشترک)»، به ترتیب، رتبه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

 

همچنین، در این رتبه‌بندی، «پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران»، «پژوهشگاه صنعت نفت»، «آزمایشگاه‌های دانشکده مهندسی مواد دانشگاه تهران»، «آزمایشگاه‌های متالورژی سازمان جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف»، «مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز»، «مؤسسه تحقیقات علوم و فناوری رنگ» و «پژوهشگاه مواد و انرژی»، به ترتیب رتبه‌های چهارم تا دهم را کسب کرده‌اند.

 

گفتنی است، در این دوره، ۹۵ درصد آزمایشگاه‌های فعال شبکه در فرایند ارزیابی مشارکت کرده‌اند. براساس گزارش‌های دریافت شده از مراکز، در سال ۱۳۹۰، تعداد ۶۶۰۱۲ مورد مراجعه به آزمایشگاه‌ها صورت گرفته است که نسبت به سال گذشته، ۲۲٫۷۶ درصد رشد داشته است. همچنین در این مدت، درآمد مراکز عضو شبکه، نسبت به سال ۱۳۸۹، رشدی برابر با ۲۸٫۶۷ درصد را نشان می‌دهد.

 

شایان ذکر است؛ در ارزیابی‌های سالانه عملکرد مراکز عضو شبکه، علاوه‌بر آزمایشگاه‌ها، عملکرد رابطین مراکز آزمایشگاهی و همچنین کارشناسان آنها در تعامل با شبکه آزمایشگاهی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اسامی رابطین و کارشناسان منتخب سال ۱۳۹۰، به‌زودی اعلام خواهد شد.

 

جدول-نتایج کامل دهمین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در سال ۱۳۹۰

رتبه  نام مرکز امتیازمشتری‌مداری  امتیاز فعالیت شبکه‌ای امتیاز کارکرد امتیاز نهایی
۱ مرکز پژوهش متالورژی رازی ۸۲٫۴۱ ۶۳٫۱۶ ۷۲٫۷۳ ۷۳٫۲۵
۲ مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران ۷۲٫۵۶ ۷۸٫۰۸ ۶۸٫۵۳ ۷۲٫۸۱
۳

آزمایشگاه‌های نانوالکترونیک، مهندسی شیمی و مرکزی نانو دانشگاه تهران

۷۶٫۴۵ ۴۰٫۲۶ ۷۸٫۰۷ ۶۶٫۱۶
۴ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ۷۶٫۶۸ ۷۵٫۱۱ ۴۲٫۹۹ ۶۴٫۴۲
۵ پژو‌هشگاه صنعت نفت ۷۱٫۳۱ ۸۱٫۵۶ ۳۹٫۱۶ ۶۳٫۱۳
۶ آزمایشگاه کریستالوگرافی و اشعه ایکس گروه مواد و متالوژی دانشگاه تهران ۸۸٫۵۰ ۳۸٫۳۲ ۳۳٫۷۸ ۵۴٫۲۹
۷ مجموعه آزمایشگاه‌های متالورژی سازمان جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف ۷۹٫۹۵ ۵۲٫۲۵ ۲۷٫۳۵ ۵۳٫۲۳
۸ مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۷۸٫۴۸ ۴۴٫۵۷ ۳۳٫۲۹ ۵۲٫۴۹
۹ موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ ۷۶٫۸۷ ۵۵٫۳۰ ۲۵٫۶۷  ۵۲٫۴۸
۱۰ پژوهشگاه مواد و انرژی ۷۷٫۳۳ ۵۴٫۶۰ ۲۴٫۳۷ ۵۱٫۹۸
۱۱ مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور ۸۱٫۷۸ ۴۱٫۳۶  ۲۳٫۴۵ ۴۹٫۲۴
۱۲ پژوهشکده مهندسی سازمان فضایی ایران ۷۶٫۸۰ ۵۳٫۸۳ ۱۷٫۷۱ ۴۹٫۲۳
۱۳ پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم پزشکی جهاددانشگاهی- ابن سینا  ۷۹٫۷۸ ۴۸٫۴۰ ۱۷٫۸۳ ۴۸٫۶۸
۱۴ آزمایشگاه تحقیقات صنعتی آبسار کویر ۸۲٫۱۳ ۴۴٫۵۲ ۱۷٫۶۳ ۴۸٫۲۷
 ۱۵ مجموعه آزمایشگاه‌های دانشگاه اصفهان ۷۶٫۶۱ ۴۲٫۸۶ ۲۰٫۵۸ ۴۶٫۸۸
۱۶ آزمایشگاه تحقیقاتی مواد پیشرفته دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۸۲٫۹۰ ۳۸٫۲۰ ۱۷٫۷۷ ۴۶٫۶۹
۱۷ مرکز بیوشیمی و بیوفیزیک و پردیس علوم دانشگاه تهران ۷۶٫۸۰ ۴۲٫۶۱ ۱۹٫۳۶ ۴۶٫۴۴
۱۸ آزمایشگاه تحقیقات نانو شرکت کار آفرینی و فناوری ایران (کفا) ۶۹٫۷۵ ۴۸٫۴۳ ۱۹٫۳۵ ۴۵٫۷۱
۱۹ آزمایشگاه مهارفن ابزار ۸۵٫۰۰ ۳۴٫۱۰ ۱۴٫۶۴ ۴۵٫۱۰
۲۰ دانشگاه تربیت مدرس ۷۹٫۲۸ ۳۶٫۶۸ ۱۸٫۱۳ ۴۵٫۱۰
۲۱ آزمایشگاه‌های دانشکده فیزیک دانشگاه بیرجند ۷۵٫۹۵ ۴۳٫۶۱ ۱۳٫۹۸ ۴۴٫۵۶
۲۲  دانشگاه سیستان و بلوچستان ۸۱٫۴۸ ۳۸٫۸۶ ۱۲٫۱۴ ۴۴٫۴۲
۲۳ آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز ۷۲٫۱۰ ۴۱٫۱۴ ۱۹٫۱۴ ۴۴٫۲۷
۲۴ آزمایشگاه‌های مرجع سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران ۷۴٫۳۸ ۴۳٫۵۰ ۱۴٫۶۲ ۴۴٫۲۰
۲۵ دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران ۷۵٫۸۸ ۳۶٫۸۱ ۱۷٫۸۷ ۴۳٫۸۵
۲۶ پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی دانشگاه شهید بهشتی ۷۵٫۸۵ ۳۵٫۲۷ ۱۷٫۴۶ ۴۳٫۲۴
۲۷ دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۸۱٫۴۵ ۳۰٫۰۸ ۱۳٫۸۹ ۴۲٫۳۹
۲۸ سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران ۷۲٫۲۷ ۲۶٫۱۴ ۲۶٫۲۵ ۴۲٫۳۲
۲۹ آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی دانشگاه الزهرا ۷۲٫۸۳ ۳۶٫۰۷ ۱۵٫۷۹ ۴۱٫۸۴
۳۰ مجموعه آزمایشگاه‌های دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تبریز ۷۵٫۴۳ ۳۴٫۵۴ ۱۳٫۳۵ ۴۱٫۴۳
۳۱  آزمایشگاه مواد نانو ساختار دانشگاه صنعتی سهند ۷۶٫۲۸ ۳۱٫۲۱ ۱۴٫۱۶ ۴۱٫۰۲
۳۲ آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد ۶۸٫۶۳ ۳۵٫۰۲ ۱۸٫۲۸ ۴۰٫۹۲
۳۳ آزمایشگاه علم مواد و میکروسکوپ الکترونی دانشگاه بوعلی سینا همدان ۷۵٫۰۰ ۲۹٫۸۵ ۱۵٫۸۳ ۴۰٫۷۵
۳۴

مؤسسه تحقیقاتی پرطاووس(لعاب مشهد)

۶۱٫۲۰ ۳۹٫۹۸ ۱۸٫۵۷ ۳۹٫۹۱
۳۵ مجموعه آزمایشگاه‌های دانشگاه شیراز ۶۴٫۷۸ ۲۶٫۷۹ ۱۷٫۹۴ ۳۶٫۹۹
۳۶ آزمایشگاه نانوبیوتکنولوژی کشاورزی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ۶٫۴۰ ۲۶٫۹۹ ۱۶٫۰۱ ۳۶٫۹۴
۳۷ دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان ۵۶٫۹۸ ۳۲٫۴۳ ۱۸٫۶۱ ۳۶٫۱۸
۳۸ مطالعه ساختار مواد دانشگاه صنعتی شریف ۵۷٫۸۸ ۲۱٫۹۷ ۲۰٫۲۳  ۳۳٫۹۳
۳۹ مرکز ابررایانه نانوفناوری محاسباتی* ۰ ۱۹٫۰۹ ۰ ۵٫۷۳
۴۰ پایلوت بیوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی انستیتو پاستور** ۰ ۱۸٫۲۹ ۰ ۵٫۴۹
۴۱ آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی دانشگاه سمنان** ۰ ۱۵٫۱۷ ۰ ۴٫۵۵

 

* به دلیل تغییر کلی سیستم‌ها، غیرفعال بوده‌است.

**گزارش عملکرد به شبکه ارسال نشده‌است.