بازار فناوری‌نانو در کشور هند

بر اساس گزارش جدیدی که توسط شرکت Netscribes منتشر شده است، فناوری‌نانو در کشور هند هنوز در مرحله توسعه چرخه حیات خود قرار دارد.

بر اساس گزارش جدیدی که توسط شرکت Netscribes منتشر شده است، فناوری‌نانو
در کشور هند هنوز در مرحله توسعه‌ی چرخه حیات خود قرار دارد. با افزایش
آگاهی عمومی و گسترش تحقیق و توسعه‌ی مربوط به حوزه فناوری‌نانو، آینده این
حوزه در این کشور درخشان خواهد بود. گزارش جدید با یک مقدمه آغاز شده که در
چارچوب این مقدمه، مبانی فناوری‌نانو معرفی شده و به طور خلاصه پیشرفت‌های
این حوزه ارائه شده است. همچنین این بخش دربرگیرنده زنجیره ارزش
فناوری‌نانو نیز است.

بخش «مروری بر فناوری‌نانو»، وضعیت بازار داخلی و جهانی فناوری‌نانو را
تشریح می‌کند. این بخش دربرگیرنده اطلاعات آماری و کمی مربوط به وضعیت
فناوری‌نانو در کشورها و مناطق اصلی دنیا از جمله هند و در زمینه‌های تامین
مالی، حوزه‌های تمرکز خاص و سایر اطلاعات مربوطه می‌باشد. همچنین در این
بخش، شرکت‌های اصلی هند که در حال حاضر در حوزه فناوری‌نانو فعالیت می‌کنند
و موضوعات تحقیقاتی در حال انجام این حوزه نیز پوشش داده شده است.

در ادامه گزارش، بخش پیش‌ران‌ها و چالش‌ها، موانع و فرصت‌های فناوری‌نانو
در بازار هند بررسی شده است. هزینه بالای نانومواد به همراه کمبود نیروی
کار ماهر از جمله چالش‌های حوزه فناوری‌نانو در کشور هندوستان محسوب
می‌شود. با سرمایه‌گذاری بیشتر در این حوزه و توسعه رشته‌های دانشگاهی
مرتبط، می‌توان این مشکلات را برطرف نمود.

فرصت‌های بازار از دیگر بخش‌های گزارش فوق محسوب می‌شود که در قالب آن
تجزیه و تحلیل فرصت‌ها، قوت‌ها، ضعف‌ها و تهدید‌های (SWOT) بازار
فناوری‌نانو در کشور هند تشریح شده است. در بخش‌ روندهای بازار نیز،
روندهای کلیدی و پیشرفت‌های اخیر تشریح شده‌اند.

این گزارش با ارائه پیشنهادات راهبردی خاتمه می‌یابد. گزارش مذکور پیشنهاد
می‌کند که توسعه کاربردهای فناوری‌نانو در بخش‌های کشاورزی و سلامت منجر به
جلب مشارکت فعالانه‌ی دولت و سرمایه‌گذاران در این حوزه خواهد شد.

متن کامل این گزارش ۴۰ صفحه‌ای به قیمت ۷۹۵ دلار از
اینجا

قابل خریداری است.