اولین نشست رابطین مراکز رشد برگزار شد

اولین نشست رابطین مراکز رشد دانشگاهی عضو مؤسسه خدمات فناوری تا بازار با حضور مسئولین مؤسسه و رابطین ۱۵ مرکز رشد در تاریخ ۲۲ تیرماه سال جاری در محل مؤسسه برگزار شد.


اولین نشست رابطین مراکز رشد دانشگاهی عضو مؤسسه خدمات فناوری تا بازار با حضور مسئولین مؤسسه و رابطین ۱۵ مرکز رشد در تاریخ ۲۲ تیرماه سال جاری در محل مؤسسه برگزار شد.

 

در این نشست که با هدف آشنایی و ارتباط بیشتر رابطین مراکز رشد با مؤسسه خدمات فناوری تا بازار و دیگر مراکز رشد برگزار شده بود، قاسم جعفری مدیر امور فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان مؤسسه، مسعود هاشمی کارشناس تجاری‌سازی مؤسسه، دکتر علیرضا شمشیری مشاور حقوقی مؤسسه خدمات فناوری تا بازار و دکتر کمال‌الدین قرنجیگ معاون پژوهشی و مدیر مرکز رشد پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ به سخنرانی پرداختند.

 

قاسم جعفری مدیر امور فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان مؤسسه خدمات فناوری تا بازار، به تشریح ساختار و روند ارائه خدمات توسعه فناوری مؤسسه پرداخت و در ادامه‌ پایگاه‌های مستقر در مؤسسه، کارگزاران و خدمات قابل ارائه از سوی این پایگاه‌های را معرفی کرد.

مسعود هاشمی کارشناس تجاری‌سازی مؤسسه خدمات فناوری تا بازار نیز، ضمن تشویق رابطین به تعامل بیشتر با مؤسسه و با دیگر رابطین مراکز رشد، مراحل جدید ارزیابی مراکز رشد در جشنواره‌های برترین‌های مراکز رشد را بر شمرد. به گفته وی، در این جلسه مقرر شد در هشتمین جشنواره برترین‌های فناوری نانو، ارائه خدمات به شرکت‌های دانش‌بنیان از سوی مراکز رشد مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

همچنین در این جلسه دکتر کمال‌الدین قرنجیگ معاون پژوهشی و مدیر مرکز رشد پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ، بعنوان مدیر مرکز رشد برتر ششمین جشنواره برترین‌های فناوری نانو، به تشریح عملکردها و برنامه‌های این مرکز رشد پرداخت.

دکتر علیرضا شمشیری مشاور حقوقی مؤسسه خدمات فناوری تا بازار نیز بعنوان سخنران دیگر این نشست فعالیت‌ها و خدمات قابل ارائه از سوی بخش مشاوره مؤسسه خدمات فناوری تا بازار را برای حاضرین برشمرد.

 

لازم بذکر است، این اولین نشست رابطین مراکز رشد دانشگاهی بوده و مقرر شده است تا جلسه بعدی دوماه آینده در مؤسسه خدمات فناوری تا بازار برگزار شود.