ساخت دو مرکز جدید فناوری‌نانو در ایالت باسک

دو مرکز تحقیقاتی زیربنایی برتر (BERCs) با عنوان «مرکز مواد، کاربردها و نانوساختارهای باسک (BCmaterials)» و «مرکز طراحی و مهندسی ماکرومولکولی (Polymat)» توسط دولت باسک ساخته و به مجموعه تسهیلات تحقیقاتی فناوری‌نانو این ایالت اضافه شده است.


دو مرکز تحقیقاتی زیربنایی برتر (BERCs) با عنوان «مرکز مواد، کاربردها و نانوساختارهای باسک (BCmaterials)» و «مرکز طراحی و مهندسی ماکرومولکولی (Polymat)» توسط دولت باسک ساخته و به مجموعه تسهیلات تحقیقاتی فناوری‌نانو این ایالت اضافه شده است.

 

در چشم‌انداز آینده ایالت باسک، میکرو و فناوری‌نانو، با اتکا بر موارد ذیل پیش‌ران ایجاد تحول در ساختار تولیدی این ایالت هستند:

• پتانسیل کاربرد این فناوری‌ها در تمام بخش‌های صنعتی باسک؛ و

• ایجاد شرکت‌های فناوری‌محور جدید با محصولات و خدمات مبتنی بر این فناوری‌ها.

 

در حال حاضر ۶۷ شرکت باسک در حوزه میکرو و فناوری‌نانو فعال بوده که از این تعداد، ۱۷ شرکت محصولات و فرایندهای مبتنی بر فناوری‌نانوی خود را به بازار عرضه کرده‌اند. همچنین ۱۹ شرکت فناوری‌محور جدید (NTBCs) نیز در ۱۵ بخش اقتصادی مختلف ایجاد شده‌ است.

 

در راستای توسعه هرچه بیشتر علم و فناوری‌نانو در این ایالت، دولت باسک دو مرکز تحقیقاتی زیربنایی برتر (BERCs) با عنوان «مرکز مواد، کاربردها و نانوساختارهای باسک (BCmaterials)» و «مرکز طراحی و مهندسی ماکرومولکولی (Polymat)» ایجاد کرده و به مجموعه تسهیلات تحقیقاتی فناوری‌نانوی آن اضافه شده است.

 

این مراکز جدید به دو BERCs دیگر مستقر در شبکه علم و نوآوری حوزه فناوری‌نانو (مرکز فیزیک بین‌المللی دونوسیتا (DIPC) و مرکز ( de Física de Materiales (CFM) افزوده شده است. این چهار مرکز به همراه مراکزی نظیر CIC nanoGUNE این امکان را برای ایالت باسک فراهم می‌کند تا تحقیقات ویژه مربوط به حوزه فناوری‌نانو را انجام داده و از این طریق در بالاترین سطح بین‌المللی رقابت کند.

 

ژوز مانوئل باران‌دیاران، استاد فیزیک کاربردی دانشکده برق و الکترونیک UPV/EHU، هدایت مرکز BCmaterials بر عهده خواهد داشت. مرکز فوق بر روابط بین ساختار و ویژگی‌های مواد کارکردی تمرکز خواهد داشت. همچنین مرکز Polymat BERC نیز به هدایت ژوز ماریا آسوآ در حوزه پلیمرها فعالیت خواهد کرد.

 

شبکه علم و نوآوری باسک، دارای ۹ BERCs می‌باشد که به دنبال انجام تحقیقات در زمینه‌های ریاضیات، تغییرات جوی، علوم اعصاب، فناوری‌نانو و مواد می‌باشند.