شرکت Nanoco برنده سه جایزه دولتی انگلیس

شرکت Nanoco از پیشگامان توسعه و تولید نقاط کوانتومی کادمیم آزاد و سایر نانومواد، به تازگی از طرف دولت انگلیس سه جایزه نقدی به ارزش ۷۳۶ هزار پوند دریافت کرده است.


شرکت Nanoco از پیشگامان توسعه و تولید نقاط کوانتومی کادمیم آزاد و سایر نانومواد، به تازگی از طرف دولت انگلیس سه جایزه نقدی به ارزش ۷۳۶ هزار پوند دریافت کرده است. این جوایز از سوی آژانس نوآوری انگلیس (هیات راهبری فناوری) با هدف تسریع رشد اقتصادی انگلیس از طریق تشویق و حمایت از نوآوری کسب و کار محور، اهدا می‌شود.

 

تمامی این جوایز از توسعه بیشتر فناوری‌های نقاط کوانتومی و نانومواد شرکت Nanoco حمایت خواهد کرد. علاوه بر این، شرکت مذکور در قالب برنامه مشارکت در انتقال دانش به مدیریت هیات راهبری فناوری نیز جایزه‌ای دریافت کرده است.

 

براساس این برنامه، Nanoco در زمینه تجاری‌سازی نانومواد با دانشگاه سالفورد همکاری تنگاتنگی دارد. به گفته مایکل ادمن، مدیر عامل شرکت فوق، جوایز هیات راهبری فناوری و جایزه برنامه مشارکت در انتقال دانش، نشانگر پتانسیل فناوری این شرکت برای مشارکت در رشد اقتصاد مبتنی بر نوآوری کشور انگلیس است. وی تاکید کرد: «اعطای جوایز مالی یک ابزار تامین مالی مفید است. همچنین مشارکت در انتقال دانش نیز نقش مهمی در حمایت از تحقیقات و ایجاد پتانسیل تجاری‌سازی تحقیقات دارد».

 

شرکت Nanoco از پیشگامان جهانی توسعه و تولید تجاری نقاط کوانتومی برای استفاده در کاربردهای مختلفی نظیر نمایشگرها، باتری‌های خورشیدی و لامپ‌ها است. این شرکت در سال ۲۰۰۱ میلادی در شهر منچستر تاسیس شده و برای توسعه هرچه بیشتر محصولات خود با بسیاری از مصرف‌کنندگان نهایی در حوزه‌های کاربردی مختلف دارای همکاری‌های راهبردی است.