اولین نشست مجمع آسیایی نانو در زمینه ایمنی فناوری‌نانو

مجمع آسیایی نانو (ANF) با همکاری مرکز ملی فناوری‌نانوی تایلند، اولین نشست فنی ANF در زمینه «برچسب‌گذاری نانو و مسائل ایمنی» و « نانوفناوری‌ سبز» را در شهر بانکوک برگزار نمود.


مجمع آسیایی نانو (ANF) با همکاری مرکز ملی فناوری‌نانوی تایلند، اولین نشست فنی ANF در زمینه «برچسب‌گذاری نانو و مسائل ایمنی» و « نانوفناوری‌ سبز» را در شهر بانکوک برگزار نمود.

 

موضوع مربوط به تدوین مقررات در حوزه فناوری‌نانو یکی از مباحث چالش‌برانگیز کنونی در بسیاری از کشورها و نشست‌های بین‌المللی محسوب می‌شود. در برخی از کشورها، برچسب‌گذاری محصولات نانومواد ضروری نبوده ولی در برخی کشورها این امر ضروری است.

 

مجمع آسیایی نانو (ANF) با همکاری مرکز ملی فناوری‌نانوی تایلند (NANOTEC) اولین نشست فنی ANF در زمینه «برچسب‌گذاری نانو و مسائل ایمنی» و « نانوفناوری‌ سبز» را در شهر بانکوک برگزار نمود. در این نشست، سخنرانان ۱۵ کشور عضو ANF شرکت نمودند.

 

به گفته دکتر جاکو ایچی‌هارا از دانشگاه ناگویا که در زمینه سلامت حرفه‌ای و زیست‌محیطی فناوری‌نانو سخنرانی می‌کرد، «ارزیابی ریسک نانومواد تولیدی، اولین مرحله‌ی ارزیابی ریسک کامل فناوری‌نانو محسوب می‌شود. ارزیابی میزان انتشار نانومواد نیز با مخاطرات مربوط به ارزیابی ریسک نانومواد تولیدی ارتباط دارد. همچنین ارزیابی انتشار، پیش‌نیاز بررسی‌های بیشتر مربوط به سلامت حرفه‌ای نانومواد تولیدی محسوب می‌شود».

 

همچنین پرفسور یاسوهیکو سوگی، از دانشگاه توکیو نیز در زمینه فعالیت‌های تحقیقاتی فناوری‌نانو در ژاپن سخنرانی کرد. به گفته یاسوهیکو، «دانشگاه توکیو پروژه‌ی جدیدی با عنوان «شبکه تعالی سبز (GRENE)» برای فناوری‌نانو را با حمایت وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علم و فناوری (MEXT) ژاپن آغاز کرده است. هدف این پروژه، هماهنگ کردن دستاوردهای تحقیقاتی و دانش مواد زیست‌محیطی پیشرفته برای تولید مواد زیست محیطی پیشرفته از طریق بهبود فناوری‌های تجزیه و تحلیل میکرو ساختار است.»

 

اولین نشست فنی، فرصتی را برای اعضای ANF فراهم نمود تا اطلاعات خود را در زمینه وضعیت توسعه فناوری‌نانو در بین کشورهای عضو به روز نمایند.