موفقیت مرکز رشد در گرو هدایت مناسب ایده به سمت بازار است

مدیر مرکز رشد برتر هفتمین جشنواره برترین‌های فناوری نانو مدیریت مناسب در مسیر رساندن ایده به بازار و آماده‌سازی واحد فناور برای خروج از مرکز را عامل موفقیت این مرکز رشد برشمرد.

مدیر مرکز رشد برتر هفتمین جشنواره برترین‌های فناوری نانو مدیریت مناسب در مسیر رساندن ایده به بازار و آماده‌سازی واحد فناور برای خروج از مرکز را عامل موفقیت این مرکز رشد برشمرد.

 

دکتر مهدی قهاری، مدیر مرکز رشد واحدهای فناور صنایع رنگ، در گفت و گو با خبرنگار ستاد نانو یکی از دلایل دستیابی به رتبه اول در بین مراکز رشد در هفتمین جشنواره برترین‌های فناوری نانو را مدیریت مناسب رسیدن ایده به بازار دانست و افزود: «برای قدم برداشتن در مسیر تجاری‌سازی محصولات مبتنی بر فناوری بویژه فناوری نانو، شرکتی را با حضور اعضای هیئت علمی مرکز رشد و برخی از صنعتگران فعال به ثبت رساندیم تا بتوانیم مسیر رسیدن ایده به بازار را تسهیل کنیم.»

 

وی ادامه داد: «هر ایده‌ای که در شرکت‌های مستقر در مرکز رشد ارائه می‌شود را در این واحد بررسی می‌کنیم و با تمرکز بر جنبه تجاری‌سازی آن، به صنعت مربوطه ارجاع می‌دهیم تا هرچه سریعتر به بازار برسد.»

 

به گفته دکتر قهاری بیش از ۱۰ شرکت فعال در زمینه فناوری نانو در این مرکز رشد فعالیت دارند و تا کنون حدود ۶ محصول از سوی این شرکت‌ها به مرحله فروش رسیدند. فعالیت این شرکت‌ها عمدتا پیرامون علوم رنگ همچون انواعی از پوشش‌های صنعتی مثل عایق‌ها،‌ رنگ‌های نانویی، پوشش‌های آنتی‌باکتریال و پوشش‌های بدنه خودرو بوده است.

 

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور صنایع رنگ نقش حمایتی ستاد نانو و مؤسسه خدمات فناوری تا بازار از مراکز رشد را مثبت و تاثیرگذار دانست. وی مجهز کردن آزمایشگاه اختصاصی این مرکز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز در زمینه فناوری نانو، پذیرش واحدهای فناور بیشتر در زمینه نانو و کمک به تجاری‌سازی دستاوردهای نانویی را از برنامه‌ای آینده این مرکز عنوان کرد.

 

گفتنی است در هفتمین جشنواره برترین‌های فناوری نانو ۳ مرکز رشد واحدهای فناور صنایع رنگ، واحدهای فناوری جامع و ICTشهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، و مرکز رشد فناوری پلیمر، به عنوان مراکز رشد برتر معرفی شده‌اند.

 

در حال حاضر در حدود ۱۳۷ مرکز رشد در کشور فعالیت می‌کنند و از این میان ۲۳ مرکز دارای واحدهای فناوری فعال در زمینه فناوری نانو شناسایی شده‌اند.