سرمایه‌گذاری در فناوری‌نانو؛ از ضروریات چشم‌انداز توسعه ناسا

بر اساس مقاله جدیدی که توسط موسسه سیاست عمومی بیکر از دانشگاه رایس منتشر شده است، ایالات متحده آمریکا ممکن است نقش پیشگامی خود را در حوزه فضا از دست بدهد. این مقاله با عنوان «رابطه ناسا با فناوری‌نانو: گذشته، حال و چالش‌های آینده»، نحوه راهبری و تامین مالی سازمان ملی هوا- فضای آمریکا در زمینه پیشرفت‌های فناوری‌نانو را از سال ۱۹۹۶ در عرصه تسهیلات تحقیقاتی بررسی کرده است.

در صورتی که ایالات متحده آمریکا اعتبارات و فرایندهای تحقیق و توسعه‌ی خود را به ویژه در زمینه فناوری‌نانو محقق ننماید، ممکن است نقش پیشگامی خود را در حوزه فضا از دست بدهد. بر اساس مقاله جدیدی که توسط موسسه سیاست عمومی بیکر از دانشگاه رایس منتشر شده است، باید یکی از اولویت‌های اساسی سازمان ملی هوا- فضای (NASA) ایالات متحده آمریکا، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه فناوری‌نانو باشد.

 

این مقاله با عنوان «رابطه ناسا با فناوری‌نانو: گذشته، حال و چالش‌های آینده»، نحوه راهبری و تامین مالی سازمان ملی هوا- فضای آمریکا در زمینه پیشرفت‌های فناوری‌نانو از سال ۱۹۹۶ در عرصه تسهیلات تحقیقاتی خود و همکاری آن با دانشمندان دانشگاه و آزمایشگاه‌ها را بررسی کرده است.

 

حوزه تحقیقاتی فناوری‌نانو در سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۴ شاهد کاهش چشمگیر اعتبارات تحقیقاتی توسط ناسا بوده، به طوری که این سازمان میزان هزینه‌های سالیانه خود را در زمینه تحقیق و توسعه فناوری‌نانو از ۴۷ میلیون دلار به ۲۰ میلیون دلار کاهش داده است.

 

بر اساس تحقیق جدید، ناسا تنها سازمان فدرال آمریکا است که میزان سرمایه‌گذاری‌های خود را در حوزه فناوری‌نانو کاهش داده است. در حالی که در بین سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۰۳ مجموع بودجه فدرال در تحقیقات علوم بین ۶۰ تا ۶۵ میلیارد دلار تقریبا ثابت بوده است، میزان تخصیص‌های تحقیقاتی ناسا بیش از ۷۵ درصد کاهش داشته به طوری که از ۶٫۶۲ میلیارد دلار به ۱٫۵۵ میلیارد دلار رسیده است.

 

بر اساس این یافته‌ها، نویسندگان این مقاله استدلال می‌کنند که سازمان هوا – فضای آمریکا باید با تغییر ساختار و تغییر حوزه‌های تمرکز برنامه‌های تحقیق و توسعه خود، به تقویت آنها بپردازد. ناکامی در ایجاد این تغییرات به ویژه در زمینه سیاست‌گذاری، ریسک‌های زیادی را برای آمریکا به همراه خواهد داشت و این کشور پیشگامی خود را در حوزه هوا- فضا از دست داده و کشورهایی نظیر چین، آلمان، فرانسه، ژاپن و … که دارای سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه‌ی اثربخش‌تری هستند، جایگزین آن خواهند شد.