نانو دیسپرس زغال سنگ در آب؛ منبع جدید انرژی جایگزین ‏

شرکت منابع زغال سنگ اقیانوس آرام اعلام کرد که شرکت فناوری نانو دیسپرژن (‏NDT‏) پتنتی را با موضوع ‏نانودیسپرژن زغال سنگ در داخل آب به عنوان مبنای فناوری‌های مرتبط با سوخت و روش‌های تولید آن، در ‏اداره پتنت و علائم تجاری ایالات متحده، ثبت کرده است. این پتنت در ۱۵ می ۲۰۱۲ به چاپ رسید.‏

‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

‎ شرکت منابع زغال سنگ اقیانوس آرام اعلام کرد که شرکت فناوری نانو دیسپرژن (‏NDT‏) پتنتی را با موضوع ‏نانودیسپرژن زغال سنگ در داخل آب به عنوان مبنای فناوری‌های مرتبط با سوخت و روش‌های تولید آن، در ‏اداره پتنت و علائم تجاری ایالات متحده، ثبت کرده است. این پتنت در ۱۵ می ۲۰۱۲ به چاپ رسید.‏

 

شرکت ‏NDT‏ فرایند ثبت این پتنت را با پرکردن تقاضانامه پتنت در ۳۰ ژوئن ۲۰۰۹ آغاز کرد. بر اساس ‏تفاهم‌نامه امضا شده بین شرکت‌های ‏NDT، سرمایه‌گذاری مالی آلفا، و سوخت‌های کلوئیدی پیشرفته آبی ‏‏(‏AFC‏ آبی)، شرکت ‏NDT‏ پذیرفت که حقوق انحصاری این پتنت را به مدت ۱۰ سال از ثبت پتنت به شرکت ‏AFC‏ آبی اعطا کند. همچنین بر طبق تفاهم در طی دوره انحصاری ۳۶ ماهه شرکت ‏AFC‏ آبی می‌تواند هر ‏وسیله نقلیه‌ای را با کاربرد این پتنت و با استفاده از زغال سنگ و آسفالتیت توسعه دهد.‏

 

مدیر اجرای ارشد شرکت منابع زغال سنگ اقیانوس آرام، لوئیس کارواجالس بیان می‌کند: «شرکت ‏AFC‏ آبی ‏با استفاده از زغال‌سنگ‌های کلمبیایی ما، سوخت‌های نوآورانه دارای ارزش افزوده و مقرون به صرفه را توسعه ‏می‌دهد. زغال‌سنگ کلوئیدی در داخل آب (‏CCW‏) یک منبع انرژی جایگزین جدید است که از ذرات ‏کلوئیدی سوخت‌های فسیلی جامد معلق در داخل آب ساخته شده است و ما از اینکه شرکت ‏NDT‏ پتنت ‏فناوری‌های مربوط به ‏CCW‏ خود را ثبت کرده است بسیار هیجان زده هستیم. این پتنت برای شرکت زغال ‏سنگ اقیانوس آرام بسیار مهم است زیرا این پتنت به ما کمک می‌کند تا منابع زغال سنگ و آسفالتیت خود ‏را از طریق فناوری انحصاری بهبود دهیم.»‏

 

شرکت منابع زغال‌سنگ اقیانوس آرام ۵ میلیون دلار به شرکت ‏AFC‏ آبی پرداخته است و همچنین این ‏شرکت موافقت کرده است که در صورت آزمایش موفقیت‌آمیز فرایندهای ‏CCW‏ و آسفالتیت کلوئیدی در ‏داخل آب، ۱۵ میلیون دلار اضافی نیز کمک مالی کند. این تامین بودجه اضافی ظرف مدت ۳ ماه پس از ‏اتمام این آزمایش شروع می‌شود. ‏ ‎
 

‎ ‎ ‎ ‎‎