پروژه جدید اتحادیه اروپا در زمینه آموزش فناوری‌نانو ‏

دانشگاه‌‌هایی از کشورهای مختلف اروپایی در قالب پروژه جدیدی با عنوان ‏NanoEIS، پرسنل آموزش دیده‌ی فناوری‌نانو را در بازار کار اروپا بررسی ‏خواهند کرد. ‏در چارچوب این پروژه، ارتباط آموزش‌های کنونی فناوری‌نانو در دانشگاه‌ها، موسسات ‏آموزش حرفه‌ای و دبیرستان‌ها، در راستای رفع نیازهای صنعتی و سایر کارفرمایان بررسی می‌شود

‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

‎ دانشگاه‌‌هایی از کشورهای مختلف اروپایی در قالب پروژه جدیدی با عنوان ‏NanoEIS‏ ‏که توسط اتحادیه اروپا تامین مالی می‌شود، پرسنل آموزش دیده‌ی فناوری‌نانو را در بازار کار ‏اروپا بررسی خواهند کرد. در چارچوب این پروژه، ارتباط آموزش‌های کنونی فناوری‌نانو در ‏دانشگاه‌ها، موسسات آموزش حرفه‌ای و دبیرستان‌ها، در راستای رفع نیازهای صنعتی و سایر ‏کارفرمایان بررسی شده و تا سال ۲۰۱۵ نیز یک دوره نمونه به صورت آنلاین ارائه خواهد شد. ‏

 

فناوری‌نانو حوزه نوظهوری است که دربرگیرنده الزامات زیادی برای جامعه و صنعت ‏اروپا است. همچنین سیستم آموزشی نیز برای منسجم کردن این موضوع بین‌رشته‌ای و ‏بین‌بخشی در قالب یک برنامه آموزشی، با چالش اساسی مواجه است.

 

سه جنبه زیر در پروژه NanoEIS‏ ارزیابی خواهد شد: ‏

آموزش فناوری‌نانو در دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها چگونه منسجم شده است؟

همکاری بین ‏موسسات همکار مختلف چگونه اجرایی شده است؟

کارفرمایان صنعتی و اجتماعی به چه ‏روشی در این حوزه فعال شد‌‌ه‌اند؟

 

این پروژه‏ با ارزیابی دقیق نیازهای کارفرمایان، پیشنهاداتی ‏را برای محتوای دوره‌های آموزشی و نیز تدوین بهترین راهبردهای اجرای آنها ارائه خواهد ‏داد و به دنبال رفع مشکل عدم انطباق محتوای دوره‌های آموزشی با نیازهای بازار کار ‏است. پروژه‏ NanoEIS‏ ابزارهای آموزشی و ارزیابی نوینی را برای سطح دبیرستان‌ها نیز طراحی و توسعه ‏خواهد داد. زمانی که در دبیرستان‌ها درباره موضوعات مورد مطالعه تصمیم‌گیری ‏می‌شود، در واقع مسیر شغلی افراد انتخاب می‌شود؛ لذا این انتخاب‌ها باید با اتکا بر اطلاعات کامل و ‏مرتبط بوده تا بتوان بین علاقه دانشجویان و محتوای دوره‌های آموزشی آنها سازگاری برقرار ‏نمود.‏

‎ ‎ ‎ ‎‎