اولین استاندارد کانادا در حوزه فناوری‌نانو ‏

انجمن ایمنی، رفاه اجتماعی و توسعه پایدار کانادا، به طور رسمی اولین استاندارد ‏سازمان جهانی استاندارد (‏ISO‏) در حوزه فناوری‌نانو در این کشور را پذیرفت. ‏

‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

‎ انجمن ایمنی، رفاه اجتماعی و توسعه پایدار کانادا (گروه ‏CSA‏) که از سازمان‌های پیشگام ‏در زمینه توسعه استانداردها، آزمایش و تعیین مشخصات در این کشور محسوب می‌شود، به ‏طور رسمی اولین استاندارد سازمان جهانی استاندارد (‏ISO‏) در حوزه فناوری‌نانو در این کشور ‏را پذیرفت.

 

استاندارد ‏CSA Z12885‎، فناوری‌نانو- برنامه کنترل انتشار برای نانومواد مهندسی ‏شده در محیط‌های کاری، راهنمای استفاده ایمن از نانومواد در محیط کار را فراهم می‌کند.‏ به گفته برایان هایدون، از مدیران پروژه ارشد گروهCSA‎، توسعه و تدوین استانداردها برای ‏تجاری‌سازی اثربخش و مسوولانه فناوری‌نانو حیاتی است.

 

هایدون می‌گوید: «‏CSA Z12885‎‏ اولین مجموعه از ‏استانداردهای حوزه فناوری‌نانو است که در کشور کانادا پذیرفته شده است. این استاندارد ‏حاصل همکاری کارشناسان بین‌المللی و کانادایی در کمیته فنی فناوری‌نانوی سازمان جهانی ‏استاندارد است.»‏

 

 CSA Z12885‎ ‏راهنمای ایجاد و اجرای برنامه مدیریت جامع برای کنترل انتشار نانومواد در محیط کار است. ‏این برنامه، با رویکردهای شناخته شده مدیریت ریسک، با تمرکز بر اطلاعات و موضوعات ‏خاص فناوری‌نانو نظیر شناسایی مخاطرات، رویه‌های ارزیابی ریسک، الزامات آموزش و ‏مشارکت پرسنل همراه است. این استاندارد همچنین دربرگیرنده اصلاحاتی برای ‏ISO/TR 12885 ‎‏ بوده و راهنمایی برای اقدامات و ملاحظات ایمنی کشور کانادا محسوب می‌شود. ‏

 

این استاندارد جدید در همایش ۲۰۱۲ ‏Nano Ontario‏ که در واترلوی کانادا برگزار شد، ‏به صنعت و سایر ذی‌نفعان تحقیقاتی ابلاغ شد. استاندارد مذکور با حمایت مالی سازمان‌های ‏Alberta Innovates Technology Futures، ‏nanoAlberta, Health Canada، ‏MDEIE‏ و کمیته ملی تحقیقات کانادا تدوین شده است. ‏ ‎
 

‎ ‎ ‎ ‎‎