برنامه تحقیقاتی جدید هلند در حوزه فناوری‌نانو ‏

دانشمندان دانشگاه‌های ‏TU Delft‏ و ‏Leiden‏ در کشور هلند با مجموع سرمایه‌گذاری ‏‏۵۱ میلیون یورو، یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاری‌های این کشور را در زمینه علوم بنیادی آغاز ‏کرده‌اند. دانشگاه‌های مذکور در قالب برنامه تحقیقاتی «‏‎ NanoFront‏»، به دنبال بررسی ‏تازه‌های حوزه علوم نانو طی ۱۰ سال آینده هستند. ‏

‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

‎ دانشمندان دانشگاه‌های ‏TU Delft‏ و ‏Leiden‏ در کشور هلند با مجموع سرمایه‌گذاری ‏‏۵۱ میلیون یورو، یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاری‌های این کشور را در زمینه علوم بنیادی آغاز ‏کرده‌اند. دانشگاه‌های مذکور در قالب برنامه تحقیقاتی «‏‎NanoFront‏»، به دنبال بررسی ‏تازه‌های حوزه علوم نانو طی ۱۰ سال آینده هستند. ‏

 

به گفته سیز دکر، رییس موسسه ‏Delft Kavli، در قالب برنامه جدید، محدویت‌های ‏دنیای نانو در حوزه‌های‎ ‎کوانتوم در مواد، و نیز عناصر‎ ‎سازنده سلول‌های زنده بررسی می‌شود. وی ادامه داد: ‏‏«همچنین فناوری‌های جدیدی نیز برای ساخت فیلم ویدیویی دنیای نانو در زمان واقعی توسعه ‏خواهد یافت». ‏

 

به گفته وزیر آموزش، فرهنگ و علوم هلند، از مجموع ۵۱ میلیون یوروی اختصاص یافته به ‏برنامه ‏NanoFront، سی و شش میلیون یوروی آن از طریق برنامه گراویتی (‏Gravity ‎Programme‏) سازمان تحقیقات علمی هلند (‏NWO‏) تامین خواهد شد. ‏

 

دو دانشگاه ‏TU Delft‏ و ‏Leiden‏ نیز به طور مشترک حدود ۱۵ میلیون یورو برای برنامه ‏نانوفورونت اختصاص خواهند داد. یکی از عناصر اصلی برنامه ‏NanoFront، توسعه ‏فناوری‌های مبتنی بر فناوری‌نانوی جدیدی است که این امکان را فراهم می‌کند تا فرایندهای در ‏مقیاس اتم را در زمان واقعی در درون یک سلول زنده یا یک راکتور صنعتی تجسم نمود.‏ ‏

 

برنامه ‏NanoFront‏ یک منبع پویایی است که در برگیرنده بهترین محققان نانو از ‏دانشگاه‌های ‏TU Delft‏ و ‏Leiden‏ بوده که این دانشمندان در سطح بین‌المللی مطرح هستند. این‏ برنامه منجر به افزایش چشمگیر تعداد دانشمندان حوزه نانو در ‏دانشگاه‌های ‏TU Delft‏ و ‏Leiden‏ خواهد شد. ‏ ‎
 

‎ ‎ ‎ ‎‎