انتشار گزارش نهایی مربوط به نحوه اطلاع‌رسانی در حوزه نانومواد

شرکت آلمانی باسف (BASF) به تازگی گزارش نهایی پروژه دیالوگ فروم نانوی (Dialog Forum Nano) خود را منتشر کرده است. هدف شرکت باسف از برپایی این فروم تبادل‌نظر، ارائه پیشنهادات مشترک برای بهبود شفافیت اطلاع‌رسانی مربوط به نانومواد از طرف تولیدکنندگان به مصرف‌کنندگان است.

‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

‎ شرکت آلمانی باسف (BASF) به تازگی گزارش نهایی پروژه دیالوگ فروم نانوی (Dialog Forum Nano) خود را منتشر کرده است. هدف شرکت باسف از انجام تبادل‌نظر منظم که با مشارکت نمایندگان موسسات تحقیقاتی، اتحادیه‌های کارگری، اتحادیه‌های تجاری، صنعت، کلیساها و نیز سازمان‌های محیط زیست و مصرف کننده برگزار می‌شوند، ارائه پیشنهادات مشترک برای بهبود شفافیت اطلاع‌رسانی مربوط به نانومواد از طرف تولیدکنندگان به مصرف‌کنندگان است.

 

Dialog Forum Nano مثال بارزی از نوآوری شرکت باسف در زمینه استفاده از فناوری‌های جدید برای توسعه محصولات جدید و نیز نحوه ارتباط با این فناوری‌ها است. شرکت باسف از سال ۲۰۰۸ میلادی، پروژه مذکور را اجرا نموده و به این ترتیب این شرکت تنها شرکت آلمانی است که به طور منظم تبادل‌نظر در حوزه فناوری‌نانو را پیگیری می‌کند.

 

Dialog Forum Nano یک رویکرد موفقیت‌آمیز و ابداعی برای برقراری ارتباط با ذینفعان مربوطه بوده که در آن تعهدات و تمایلات ویژه شرکت‌کنندگان مختلف در حوزه‌‌های کسب و کاری و اجتماع مدنظر قرار می‌گیرد.

 

بعد از ماه‌ها بحث و بررسی، همکاران مرتبط با این پروژه، تحلیل‌های خود را در زمینه‌های ذیل ارائه نمودند: چه اطلاعات علمی موجود است؟ در کجاها شکاف دانش وجود دارد؟ و چگونه می‌توان اطلاعات را به طور مناسبی به مصرف‌کنندگان منتقل نمود. موضوعات مورد بحث نیز غالبا از سوالات مصرف‌کنندگان و ارزیابی‌های کارشناسان مختلف انتخاب می‌شود.

 

متن کامل این گزارش به زبان آلمانی و به طور رایگان از اینجا قابل دریافت است. ‎
 

‎ ‎ ‎ ‎‎