نانوالکترونیک فراتر از ۲۰۲۰

براساس گزارشی جدید، ضرورت افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری اروپا در زمینه تحقیق و توسعه نانوالکترونیک برای حفظ رقابت‌پذیری جهانی آن مورد تاکید قرار گرفته است.

سازمان‌های AENEAS و CATRENE به تازگی سند جدیدی با عنوان «نوآوری برای آینده اروپا: نانوالکترونیک فراتر از ۲۰۲۰ » را منتشرکرده‌اند.

در قالب این گزارش، ضرورت افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری اروپا در زمینه تحقیق و توسعه نانوالکترونیک برای حفظ رقابت‌پذیری جهانی آن مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین سند جدید حاوی طرحی از طرف شرکت‌ها و موسسات فعال اروپایی در حوزه نانوالکترونیک است که در آن از کشورهای اروپایی خواسته شده است که تا سال ۲۰۲۰، مبلغ ۱۰۰ میلیارد یورو در زمینه یک برنامه تحقیقات و نوآوری آرمانی، که با همکاری اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو آن طراحی و اجرا می‌شود، سرمایه‌گذاری نمایند.

به گفته انریکو ویلا، مدیر CATRENE، «نانوالکترونیک نه تنها از نظر راهبردی برای اروپا اهمیت دارد بلکه یک فناوری کلیدی توانمندسازی است که به حل تمامی چالش‌های اجتماعی پیش‌بینی شده در برنامه افق ۲۰۲۰ اتحادیه اروپا کمک می‌کند.»

این مقاله جدید با گردهم آوردن و تایید تمامی نقش‌آفرینان مهم اکوسیستم نانوالکتورنیک اروپا، نظیر شرکت‌های صنعتی بزرگ، شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs)، سازمان‌های تحقیقاتی و موسسات آموزشی به دنبال بحث و تبادل نظر در این زمینه است که اروپا چگونه تحقیقات و نوآوری‌های گسترده حوزه نانوالکترونیک را هماهنگ نماید تا حداکثر کاربرد و ارزش اقتصادی از آنها حاصل آید.

بر اساس گزارش جدید، نانوالکترونیک نه تنها فرصت‌های جدیدی را پیش‌روی اتحادیه اروپا قرار می‌دهد، بلکه به توسعه صنعت نیمه‌هادی‌ها در این قاره کمک می‌کند. در این مقاله برای تضمین آینده اکوسیستم نانوالکترونیک اروپا، اقدامات راهبردی سریعی نظیر افزایش بودجه‌های تخصیصی اتحادیه اروپا برای فناوری‌های توانمندساز کلیدی جهت توسعه نانوالکترونیک و تمرکز بیشتر اتحادیه اروپا بر تامین مالی برنامه‌های منطقه‌ای جهت حمایت از طرح‌های پیشنهادی، پیشنهاد شده است.

متن کامل این گزارش به طور رایگان از اینجا قابل دریافت است.