پیش‌بینی بازار جهانی نانو زیست‌فناوری

شرکت ریسرچ اند مارکت به تازگی گزارش جدیدی با عنوان «کاربردهای نانو زیست‌فناوری، بازارها و شرکت‌ها» ارائه کرده است.

شرکت ریسرچ اند مارکت (Research and Markets) به تازگی گزارش جدیدی با عنوان «کاربردهای نانو زیست‌فناوری، بازارها و شرکت‌ها» ارائه کرده است. نانو زیست‌فناوری ترکیبی از علوم فیزیک، مهندسی ملکولی، زیست‌شناسی، شیمی و زیست‌فناوری است که منجر به پیشرفت‌های گسترده‌ای در حوزه سلامت و داروسازی خواهد شد.

گزارش جدید با مقدمه‌ای بر تکنیک‌ها و مواد مختلف مربوط به نانو زیست فناوری آغاز می‌شود. در ادامه گزارش، افزایش استفاده از کاربردهای نانو زیست‌فناوری در داروسازی و صنایع زیست‌فناوری  پیش‌بینی شده است. بر اساس این گزارش، مهمترین کاربردهای حوزه داروسازی، استفاده از نانوزیست‌فناوری در دارورسانی است. در حال حاضر با توسعه تشخیص‌های مبتنی بر نانو و دارورسانی مبتنی بر نانو زیست‌فناوری، نانوپزشکی به مرحله واقعیت نزدیک شده است. کاربردهای نانوزیست‌فناوری باعث بهبود رویکردهای مهندسی بافت خواهد شد.

طبق این گزارش، بازارهای آتی نانو زیست‌فناوری بر مبنای بازارهای گذشته در حوزه‌های کاربردی، و سهم این بازار بر اساس فناوری‌های جدید و وضعیت توسعه آنها در سال‌های آتی محاسبه شده است. برآوردهای بازار بر اساس حوزه‌های کاربردی، فناوری‌‌ها و توزیع جغرافیایی از سال ۲۰۱۲ میلادی آغاز شده است. بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود بیشترین میزان توسعه بازار نانو زیست‌فناوری در بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ اتفاق بیفتد. 

وضعیت ۲۴۹ شرکت از ۵۰۰ شرکتی که در حوزه نانو زیست‌فناوری فعالیت می‌کنند به همراه ۱۸۳ قرارداد همکاری در گزارش مذکور ارائه شده است.

متن کامل این گزارش به قیمت ۳۷۲۴ یورو از این لینک قابل خریداری است.